อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่04

ตอนที่04

ตอนที่04

2. อาชีพของหมอหรือพยาบาล ควรดูแลความสุขของ คนในครอบครัวและสุขภาพของตนเองเช่นไร จึงจะดูดีตลอดเวลา

• โดยปกติแล้วอาชีพ แบบคุณนั้นไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนถ้ามีก็ทำงานไปด้วยเสมอ หรือไม่เช่นนั้นก็จะไม่ยอมพักผ่อน ดังนั้นบ้านคุณ ควรมีสวนหย่อมเย็นๆ ไว้พักผ่อน เช่น มีน้ำ มีสวนหย่อม หิน ต้นไม้ แต่ถ้าหากคุณจะเปิดคลินิกในยามพักผ่อนก็ไม่เลว เพราะคุณต้องการพักผ่อนที่มี ผลประโยชน์ด้วย ได้พบลูกค้าได้พูดคุยกับลูกค้า ได้ผลประโยชน์ ก็หายเหนื่อย

• หากคุณต้องการให้คนในบ้านมีสุขภาพดีแข็งแรง คุณควรบอกคุณประโยชน์ของการดูแลเรื่องอาหารการกินให้เป็นอย่าง ดี ว่าสิ่งไหนบ้างที่ช่วยเสริมร่างกายให้แข็งแรงไม่มีโรคภัย บอกคุณประโยชน์และโทษในเรื่องอาหารและรวมถึงการออกกำลังกายและดูแลตรวจสุขภาพให้คนในครอบครัวเป็นประจำ เลือกหรือ คัดสรรคุณประโยชน์ของอาหาร มีสวนหย่อมพักผ่อนให้สบายใจ มีอาหารดีๆ จะทำให้สบายกาย

• แต่ถ้าหากคุณเป็นหมอหรือพยาบาล ที่เป็นของประชาชน เป็นส่วนมาก ทำอะไรเพื่อส่วนรวมตลอดเวลา มีอุดมการณ์ หรือ อุดมคติที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ห่างไกลความเจริญ คุณควรสร้างโปรเจคแห่งการช่วยเหลือบ่อยๆ เช่นว่า ร่วมกับกาชาดร่วมกับ มูลนิธิต่างๆ ช่วยคิดช่วยวางแผนให้กับองค์กรเหล่านี้ คุณก็จะมีความสุขได้เช่นกัน ไม่เสียทีว่าเกิดมาเป็นหมอหรือพยาบาลที่มีอุดมคติเป็นของตนเอง ในทำนองเดียวกัน ได้ไปพบประสบการณ์ ของชีวิตคนอื่นๆ ได้ด้วย จึงพร้อมที่จะเสียสละแรงกายแรงใจ

2. Doctor or nurse’s occupation Should take care of the happiness of How are people in their family and health? So it will look good all the time.

• Usually, careers You don’t have time to rest, if you always have work. Or else he will not rest So your house Should have a cool garden to relax For example, there is water, gardens, rocks, trees, but if you are going to open a clinic during your vacation, it’s not bad. Because you want to rest there Benefit too Meet customers, talk to customers Benefit Lost tired

• If you want people in the house to be healthy and strong You should tell the benefits of taking good care of your diet. That what helps to strengthen the body without disease Tell the benefits and harms of food and exercise and regular health checks for your family. Choose or select food benefits There is a garden to relax and have good food. Will ease the body.

• If you are a doctor or nurse Belonging to the majority of people, doing anything for the public at all times. Ideal to help fellow humans who are far from prosperity. You should create frequent help projects such as the Red Cross and various foundations. Help think, help plan for these organizations You will be happy too. Not convinced that he was a doctor or a nurse of his own ideal. Likewise Went to experience Of other people’s lives, so are ready to sacrifice physical strength and inner strength.

ตอนที่04

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

บทบาทตามลิขิต แห่งดวงชะตาฟ้า

บทบาทตามลิขิต แห่งดวงชะตาฟ้า

บทบาทตามลิขิต

บางคนเป็นตำรวจ บางคนเป็นโจร บางคนเป็นหมอ บางคนเป็นช่างซ่อมรถ ซึ่งรักษาสิ่งที่เสียหาย เหมือนกันแต่อีกคนรักษาชีวิตและอีกคนรักษาดูแลวัตถุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหมออาจจะต้องดูแลช่างซ่อมรถในวันใดวันหนึ่ง และ ช่างซ่อมรถอาจจะต้องซ่อมรถให้หมอก็ได้ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน จึงมีบทบาทกันทุกอาชีพ และแต่ละอาชีพนั้นล้วนแต่ขาดคนใดคนหนึ่งย่อมไม่ได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ หรือถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจทำให้อีกคนต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น จึงควรพึ่งพาจะดีกว่า จะทำให้ทุกคนต่างก็มีหน้าที่บทบาทตามลิขิตแห่งดวงชะตาฟ้าเป็นผู้กำหนด ไม่มีใครจะละเลยหน้าที่ของตนเองได้ หากไม่มีเช่นนั้น อย่าเรียกร้องเรื่องความสำเร็จอีกเลย

Some people are police, some are robbers, some are doctors, some are car mechanics. Which preserves damaged things The same, but another person to save life and another person to take care of the object Which shows that the doctor may have to take care of the car mechanic on a particular day and the car mechanic may have to repair the car for the doctor All rely on each other Therefore has a role in every profession And each profession is lacking in any one person Otherwise it may not be complete Or if lacking either May cause more people to be tired Should rely on it better Will make everyone have the role, the role of the destiny of the sky is determined No one can ignore their duties. If not so Don’t call for success again.

บางคนโชคดีที่เกิดมามีบุญวาสนาดี ได้พบกุนซือ พบผู้รู้ คอยชี้นำชี้แนะ สามารถประกอบกิจการงานได้ถูกต้องเหมาะสม กับดวงชะตาลิขิตให้เป็นไปตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งผิดกับบางคนซึ่งเกือบทั้งชีวิตยังไม่เคยพบเส้นทาง ในการดำเนินชีวิตอย่างที่ถูก ต้องและเหมาะสมได้เลย จึงมักต้องล้มเหลว พบกับความทุกข์ยากลำบากเกือบทั้งชีวิต ซึ่งสุดแท้แต่กรรมเวรที่เคย ก่อกรรมสั่งสมกันมา

Some people are fortunate to have merit. Wassana Dee has found a consultant. Able to operate the business correctly and appropriately With destiny destined to be from the beginning Which is wrong with some people, which almost the whole life has never met the path In the right way of life Must and can be appropriate So often have to fail Encountered almost all of life’s hardships Which is true, but the fate of ever Build up karma together

แต่ถ้าหากว่าในชาตินี้ยังพอมีความหวัง เมื่อได้รู้ว่าคุณนั้นประกอบอาชีพอะไรแล้วอาจมีความสุข มีความพร้อมยิ่งแล้วไซร้ แต่ก็ยังพบอุปสรรคต่างๆ นานาอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะ อะไรและควรแก้ไขอย่างไรนั้น เราควรมาคุยกันในบทบาทต่อไปอย่างละเอียด

อาชีพในสังคมทุกวันนี้มีมากมายมหาศาล ไม่เหมือนยุคในอดีต ที่มนุษย์ใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่าย มีการแข่งขันกัน น้อยมาก เพราะยังมีทรัพย์ในดินสินในน้ำมากมายให้เลือกตามที่ ต้องการ แต่สังคมในยุคปัจจุบันนั้นแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง มีพลเมืองหนาแน่นมากขึ้น ต้องยื้อแย่งแข่งขันกันทำมาหากิน เริ่มมีการต่อสู้ และจัดระบบระเบียบของการทำงาน ซึ่งถูกจำกัด ทั้งเรื่องเวลา และขาดประชาธิปไตยในการทำมาหากินมากขึ้น เพราะต้องถูกจัดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ซึ่งในอดีต “ใครใคร่ค้าค้า ใคร่ค้าวัวค้าม้าค้า” ไม่มีตัวบท กฎหมาย หรือริดรอนเสรีภาพในการค้าดังเฉกเช่นยุคสมัยปัจจุบันในยุคปัจจุบันต้องใช้กลยุทธวิธีแพรวพราวหรือต้องใช้กลอุบาย นานาประการ ไม่ว่าจากการสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา ชวนเชื่อ หรือกลยุทธ์แห่งยุทธวิธีของการขจัดระบบระเบียบ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดเป็นสิ่งต้องนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไข และแข่งขันกันมากในยุคแห่งเสรี ซึ่งไม่ค่อยมีความเสรีเท่าที่ควร

จึงทำให้ปัจจุบันนี้ซึ่งมีหน่วยย่อยๆ มากขึ้นในสังคมที่กำลัง พัฒนาที่มีการแข่งขันการเลือกที่ดีที่สุด เพื่อหาความเหมาะสม และควรใช้ความถนัดของตัวเอง จึงมักมีอาชีพมากมายในยุค ปัจจุบัน ที่ทำให้สนองต่ออารมณ์หรือความต้องการของมนุษย์ที่รวมตัวกันอยู่ในหมู่มาก หรือการอยู่ด้วยกันในสังคมที่พัฒนาแล้ว หรือว่ากำลังพัฒนา นั่นเป็นสิ่งที่มาของอาชีพต่างๆ มากมาย แต่นำมาพูดใน “ฮวงจุ้ยชีวิต” อาจจะไม่ครบทุกอาชีพ อาจ จะนำไปพูดต่อในตอนต่อๆ ไป ว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่น่าสนใจควรติดตาม แต่วันนี้เราจะขอยกตัวอย่างอาชีพที่ฮิตติดอันดับและมักได้ความนิยมรวดเร็วกว่าอาชีพอื่นๆ คือ

1. อาชีพศิลปิน

2. อาชีพสื่อสารมวลชน

3. อาชีพหมอ พยาบาล

4. อาชีพนักวิชาการ หรือครูอาจารย์

5. อาชีพตำรวจ ทหาร

6. พ่อค้า นักธุรกิจ หรือการค้าทุกชนิด

บทบาทตามลิขิต แห่งดวงชะตาฟ้า

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

ความแตกต่าง ของอาชีพ

ความแตกต่าง ของอาชีพ

ความแตกต่าง

อาชีพ หรือการกระทำ เป็นการบ่งบอกถึงตัวตนคนๆนั้นว่าเกิดมาทำหน้าที่อะไร อาชีพยังบอกได้ถึงความปราถนา ความต้องการของบุคคลนั้นอีกด้วย และยังบอกได้ถึงวาสนาของคนนั้นได้เป็นอย่างดี ว่าความสำเร็จนั้นต้องทำอะไรบ้างกับตัวตนและบริวาร หรือสภาวะรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

Occupation or action is an indication of the person’s identity. The profession also can tell about the wishes. That person’s needs too And can also tell the person’s ascendancy as well That success must be done with one’s identity and family Or the surrounding environment with that environment

ใช่ว่ามีอาชีพที่เหมือนกันนั้นจะเจริญหรือสำเร็จเหมือนๆกันทั้งหมด ต้องอาศัยหลายๆ อย่าง อย่างน้อยก็ควรจะรู้ว่าคุณเหมาะสมแล้วจริงหรือที่เกิดมาเป็นครู หมอ เป็นพยาบาล หรือ ตำรวจ ทหาร อาจไม่ใช่หน้าที่ที่ลงตัวและเหมาะสมกับทุกคน บางคนต้องผิดหวังเกือบทั้งชีวิตที่เคยทำอะไรมาหลายอย่างจับงานอะไรก็มักไม่สำเร็จ

Yes, that there is a career that is the same that will grow or succeed all the same. Must rely on many things, at least, should know that you are actually suitable or that is born as a teacher, a doctor, a nurse or a military police, may not be the perfect function and suitable for everyone Some people have to be disappointed, almost all of the lives that have been done in many things.

ลองผิดลองถูกมาโดยตลอด บางทีกว่าจะรู้ว่าเหมาะสมกับอะไรจริงๆ ต้องสูญเสียเงินทอง ทรัพย์สินมามากต่อมาก เสียทั้งเวลาเสียทั้งสมองหรือภูมิปัญญาที่เล่าเรียนมา ซึ่งไม่ตรงกับหน้าที่ของตนเลยนั้น เป็นเพราะคุณยังมีงานที่ไม่ตรงกับปราถนาของตนเอง คุณจึงขาดความมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงทำให้ประสบความล้มเหลวและผิดหวัง ซึ่งถ้าคนเรานั้นถ้าหากได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรัก จะหยุดอยู่กับมันอย่างลุ่มหลงและงมงาย

Try and be wrong all the time. Perhaps more than knowing what really suits Have lost money The property is very large. Waste both time and brain waste Which does not match their duties Because you still have jobs that do not match your own wishes You therefore lack commitment and intention. Thus causing failure and disappointment Which if the person is if he works in his own love Will stop with it as enchanting and ignorant

และส่งผลให้ประสบความสำเร็จ จิตวิยญาณในการทำงาน คือการได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัดและชอบ ไม่ใช่ต้องแบกภาระกับงานที่เป็นมรดกตกทอดบ้าง หรือเป็นงานที่ไม่รักไม่ชอบ แต่ต้องทนทำเพราะไม่มีอะไรจะให้ทำ

And result in success Spirituality in work Is to work in things that are right and like Not having to bear the burden of some legacy work Or a job that doesn’t love But must endure because there is nothing to do

อย่าใช้ชีวิตไปกับวิธีการเช่นนั้นเลย ไม่มีประโยชน์ในด้านใด เพราะเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆ ไม่มีชีวิตชีวาขาดแรงบันดาลใจ ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีโอกาสเจริญมั่นคงในวันข้างหน้า สิ่งที่คุณเลือกได้ คือความชอบ ความถนัด หรือ เชี่ยวชาญจริงๆ นั่นแหละ เป็นสิ่งที่สำคัญ ความพร้อมต้องมาก่อนเสมอ ความสำเร็จจึงจะตามมา หากขาดซึ่งความพร้อมหรือความสามารถ จะเรียกร้องความศรัทธานั้นเห็นจะยาก

ประการสำคัญของบุคคลที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องมีอารมณ์ที่จะกระทำ มีเวลาอันเหมาะสม สามารถปฎิบัติงานให้สนองอารมณ์ของตนเองได้ อย่างมีความสุข ใครก็ตามเมื่อมีงานและมีความสุข ความสำเร็จหาใช่เรื่องยากไม่ ไม่ต้องกังวล

จิตใต้สำนึกที่ดีต่อการกระทำ ย่อมทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ และการกระทำเช่นนี้ได้มักจะได้รับการไว้วางใจ และสิ่งมุ่งหวังหรือตั้งใจก็จะตามมาอย่างไม่นึกไม่ฝัน อาชีพทุกอาชีพมักต้องเป็นอย่างนี้เสมอ จึงจะสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย การจะเป็นอะไรเป็นใครนั้นจริงๆ แล้วสำคัญทุกบทบาทเพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีบทบาทแห่งการกระทำคนละแบบ ถูกลิขิตฟ้าเป็นผู้กำหนดให้มาเกื้อกูลหรือทำลาย ถ้าหากว่าการกระทำนั้นไม่เหมาะสมกับบทบาทในสังคม

ความแตกต่าง ของอาชีพ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

ความปรารถนา ของมนุษย์

ความปรารถนา

ความปรารถนา

อาชีพที่ต่างกันจึงมีความสำเร็จไปคนละอย่าง เรามีจุดประสงค์หรือความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นความเป็นตัวตน เช่น บุคลิก รสนิยม กิริยาท่าทาง ความมีอำนาจ หรือ ความพร้อม เป้าหมาย อุดมการณ์ สถานภาพ ฯลฯ นั่นย่อม แตกต่างโดยสิ้นเชิง

Different occupations have different successes. We have different objectives or needs. Therefore, identity, such as personality, taste, attitude, power or readiness, goal, ideology, status, etc., that is completely different.

ความแตกต่างนี้นำไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จ ไม่ว่าอาชีพใดๆ หรืออาจเป็นกิจการของตนเอง ย่อมต้องการความเจริญ ความก้าวหน้า ความมั่นคง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความพึงพอใจ รวมถึงความรัก บริวาร เพื่อนฝูง ให้เป็นไปที่ตนปราถนาทั้งสิ้น

This difference leads to goals or success. Regardless of any profession Or may be their own business Would like prosperity, progress, stability, honor, reputation, satisfaction, as well as the love of his friends to be in all their desires

ดังนั้น “ฮวงจุ้ยชีวิต” จึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือคุณได้ในการเลือกคน (กุนซือ) มาไว้เป็นที่ปรึกษา เลือกนายจ้าง เลือกลูกน้อง เลือกคนรัก เลือกคนรับใช้ เลือกบริการ เลือกเพื่อน ว่าควรเลือกอย่างไรดีจึงจะช่วยเสริมคุณ และมากกว่านั้นคุณควรจัดสถานที่ซึ่งคุณนั้นต้องสัมผัสทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องครัว ฯลฯ ตัวอย่างที่กล่าวมาอยู่ในอำนาจของคุณ อย่างที่คุณต้องการให้เป็น ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำโดยการรู้จักปรับเอาธรรมชาติมาผสมผสานและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับความปราถนาของคุณ

Therefore, “Feng Shui Life” plays an important role in helping you to choose a person (consultant) as a consultant. Choose your employer. Choose your subordinates. Choose a lover. Choose a servant. Choose a service. Choose a friend. Therefore will help you And more than that, you should arrange the place that you have to touch every day Whether it is a bedroom, bathroom, office, kitchen, etc. The example mentioned is in your power. As you want it to be This action is done by knowing how to adapt nature to blend and change to your wishes.

 • การนำพลังธรรมชาติที่กระทบต่อความต้องการของตัวตน ไม่ว่ากระทบความรู้สึกใดๆ ก็ดี ล้วนเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ อาทิเช่น
 1. ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองนั้นมีได้อย่างไร
 • มีหลักการในการใช้คนอย่างไรถึงจะเจริญ
 • ควรมีใครเป็นที่ปรึกษาเคียงข้าง
 • ควรดูแลตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างไร เพื่อช่วยผลักดันให้คุณต่อไป

2. ความสุขของคนในครอบครัวกับการมีสุขภาพดีนั้นควรกระทำเช่นไร

 • พักผ่อนแบบไหน จัดสถานที่เช่นไรจึงมีสุข ซึ่งแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน
 • ความสุขทางกาย – ใจ ควรปฏิบัตเช่นไร
 • การดูแลสุขภาพองตัวเองและคนในบ้าน ดูแลดีประมาณแค่ไหนจึงจะพอใจ

3. ความสำเร็จในเรื่องการงานนั้นอยู่ในระดับไหน

 • จัดห้องทำงานแบบไหนจึงทำให้เจ้านายรัก
 • จัดห้องทำงานอย่างไรจึงทำให้ลูกน้องรักและเกรงใจ
 • จัดห้องทำงานอย่างไรจึงทำให้ได้ผลประโยชน์จากงานมากที่สุด

4. ครอบครัวหรือคนรักเข้าใจกันดีหรือเปล่า ราบรื่นชื่นมื่นไหม

 • ควรดูแลครอบครัวหรือควรจัดห้องครัวแบบไหนที่ช่วยเสริมคู่ครองให้รักกันมากยิ่งขึ้น
 • ควรดูแลห้องครัว เพื่อให้คู่ครองช่วยทำผลประโยชน์ให้กับคุณด้วยหรือเปล่า
 • ดูแลห้องครัวอย่างไรจึงจะทำให้คู่ครองอยู่ในโอวาทตลอดไป

5. การงานมั่นคงแค่ไหน ทำอย่างไรถ้าหากไม่มั่นคง ต้องแก้ไขห้องเก็บเงิน หรือห้องเก็บของอย่างไรถึงจะมีผล หรือวิธีการรักษาทรัพย์สินที่ดีที่สุด กับสิ่งที่ควรได้รับ

 • ผลประโยชน์ในการเก็บเงิน
 • เก็บไว้เพื่อลงทุนต่อ ควรจัดเช่นไร
 • เก็บเงินไว้เพื่อลูกหลาน จัดวิธีใดดีที่สุด

6. ลูกหลานและบริวารช่วยสืบสาน สืบทอดตามเจตนารมณ์ได้หรือไม่ มีคุณภาพไหม

 • ช่วยเกื้อกูลในผลประโยชน์ไหม
 • เชื่อฟังอยู่ในโอวาทหรืเปล่า
 • ลูกหลานและบริวารเป็นคนที่มีศักภาพในด้านไว้ใจได้หรือเปล่า

7. เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน มีมิตรภาพ หรือ สนับสนุนเช่นไร

 • เกื้อกูลผลประโยชน์หรือไม่
 • สนับสนุนจุนเจืออย่างมิตรภาพไหม
 • เสมอต้นเสมอปลายหรือไม่

ความปรารถนา ของมนุษย์

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com