ความปรารถนา ของมนุษย์

ความปรารถนา

ความปรารถนา

อาชีพที่ต่างกันจึงมีความสำเร็จไปคนละอย่าง เรามีจุดประสงค์หรือความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นความเป็นตัวตน เช่น บุคลิก รสนิยม กิริยาท่าทาง ความมีอำนาจ หรือ ความพร้อม เป้าหมาย อุดมการณ์ สถานภาพ ฯลฯ นั่นย่อม แตกต่างโดยสิ้นเชิง

Different occupations have different successes. We have different objectives or needs. Therefore, identity, such as personality, taste, attitude, power or readiness, goal, ideology, status, etc., that is completely different.

ความแตกต่างนี้นำไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จ ไม่ว่าอาชีพใดๆ หรืออาจเป็นกิจการของตนเอง ย่อมต้องการความเจริญ ความก้าวหน้า ความมั่นคง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความพึงพอใจ รวมถึงความรัก บริวาร เพื่อนฝูง ให้เป็นไปที่ตนปราถนาทั้งสิ้น

This difference leads to goals or success. Regardless of any profession Or may be their own business Would like prosperity, progress, stability, honor, reputation, satisfaction, as well as the love of his friends to be in all their desires

ดังนั้น “ฮวงจุ้ยชีวิต” จึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือคุณได้ในการเลือกคน (กุนซือ) มาไว้เป็นที่ปรึกษา เลือกนายจ้าง เลือกลูกน้อง เลือกคนรัก เลือกคนรับใช้ เลือกบริการ เลือกเพื่อน ว่าควรเลือกอย่างไรดีจึงจะช่วยเสริมคุณ และมากกว่านั้นคุณควรจัดสถานที่ซึ่งคุณนั้นต้องสัมผัสทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องครัว ฯลฯ ตัวอย่างที่กล่าวมาอยู่ในอำนาจของคุณ อย่างที่คุณต้องการให้เป็น ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำโดยการรู้จักปรับเอาธรรมชาติมาผสมผสานและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับความปราถนาของคุณ

Therefore, “Feng Shui Life” plays an important role in helping you to choose a person (consultant) as a consultant. Choose your employer. Choose your subordinates. Choose a lover. Choose a servant. Choose a service. Choose a friend. Therefore will help you And more than that, you should arrange the place that you have to touch every day Whether it is a bedroom, bathroom, office, kitchen, etc. The example mentioned is in your power. As you want it to be This action is done by knowing how to adapt nature to blend and change to your wishes.

 • การนำพลังธรรมชาติที่กระทบต่อความต้องการของตัวตน ไม่ว่ากระทบความรู้สึกใดๆ ก็ดี ล้วนเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ อาทิเช่น
 1. ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองนั้นมีได้อย่างไร
 • มีหลักการในการใช้คนอย่างไรถึงจะเจริญ
 • ควรมีใครเป็นที่ปรึกษาเคียงข้าง
 • ควรดูแลตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างไร เพื่อช่วยผลักดันให้คุณต่อไป

2. ความสุขของคนในครอบครัวกับการมีสุขภาพดีนั้นควรกระทำเช่นไร

 • พักผ่อนแบบไหน จัดสถานที่เช่นไรจึงมีสุข ซึ่งแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน
 • ความสุขทางกาย – ใจ ควรปฏิบัตเช่นไร
 • การดูแลสุขภาพองตัวเองและคนในบ้าน ดูแลดีประมาณแค่ไหนจึงจะพอใจ

3. ความสำเร็จในเรื่องการงานนั้นอยู่ในระดับไหน

 • จัดห้องทำงานแบบไหนจึงทำให้เจ้านายรัก
 • จัดห้องทำงานอย่างไรจึงทำให้ลูกน้องรักและเกรงใจ
 • จัดห้องทำงานอย่างไรจึงทำให้ได้ผลประโยชน์จากงานมากที่สุด

4. ครอบครัวหรือคนรักเข้าใจกันดีหรือเปล่า ราบรื่นชื่นมื่นไหม

 • ควรดูแลครอบครัวหรือควรจัดห้องครัวแบบไหนที่ช่วยเสริมคู่ครองให้รักกันมากยิ่งขึ้น
 • ควรดูแลห้องครัว เพื่อให้คู่ครองช่วยทำผลประโยชน์ให้กับคุณด้วยหรือเปล่า
 • ดูแลห้องครัวอย่างไรจึงจะทำให้คู่ครองอยู่ในโอวาทตลอดไป

5. การงานมั่นคงแค่ไหน ทำอย่างไรถ้าหากไม่มั่นคง ต้องแก้ไขห้องเก็บเงิน หรือห้องเก็บของอย่างไรถึงจะมีผล หรือวิธีการรักษาทรัพย์สินที่ดีที่สุด กับสิ่งที่ควรได้รับ

 • ผลประโยชน์ในการเก็บเงิน
 • เก็บไว้เพื่อลงทุนต่อ ควรจัดเช่นไร
 • เก็บเงินไว้เพื่อลูกหลาน จัดวิธีใดดีที่สุด

6. ลูกหลานและบริวารช่วยสืบสาน สืบทอดตามเจตนารมณ์ได้หรือไม่ มีคุณภาพไหม

 • ช่วยเกื้อกูลในผลประโยชน์ไหม
 • เชื่อฟังอยู่ในโอวาทหรืเปล่า
 • ลูกหลานและบริวารเป็นคนที่มีศักภาพในด้านไว้ใจได้หรือเปล่า

7. เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน มีมิตรภาพ หรือ สนับสนุนเช่นไร

 • เกื้อกูลผลประโยชน์หรือไม่
 • สนับสนุนจุนเจืออย่างมิตรภาพไหม
 • เสมอต้นเสมอปลายหรือไม่

ความปรารถนา ของมนุษย์

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com