อาชีพศิลปิน ตอนที่2

ตอนที่2

ตอนที่2

• ให้ความรู้สึกที่ดี อาทิเช่น คุณมองภาพเขียน งานปั้น หรืองานศิลปะต่างๆ เช่น รูปปั้นต่างๆ แล้วให้ความรู้สึกที่ดีต่อจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความเหงา ความเศร้า ความตึงเครียด หรือ ความหวั่นไหวได้ ความรู้สึกดีทำให้มีความสุข ความสดชื่น เป็นพลังที่ดีให้กับมนุษย์ทุกคน

• ให้ความสะดวกสบาย เพราะความคิดของคนแปลกๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย อำนวยความสะดวกแก่ชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัย แนวหน้า ล้ำหน้า หรือสิ่งเป็นที่ช่วยให้ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะบุคคลประเภทนี้คิดเก่งใน เรื่องทำมาหากิน หากินง่ายหากินคล่อง จึงคิดได้ในเรื่องประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่ายได้ดี

ในเชิงส่วนตัว

1. ศิลปินช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคง หรือว่าเจริญได้อย่างไร

• หากคุณต้องการความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียง คุณต้องกล้าหาญ กล้าลงทุน กล้าตัดสินใจ และควรที่จะมีกุนซือ หรือที่ปรึกษาที่คุ้มครองระมัดระวังภัยให้คุณเป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจ แทนคุณได้ กล้ารับผิดชอบออกหน้าแทนคุณได้ตลอดเวลา เปรียบได้กับการที่คุณตัดสินใจเอง คุณควรจัดห้องนอนใหญ่ๆ โล่งๆ และ มีเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคา จะช่วยส่งเสริมความยิ่งใหญ่ให้คุณด้วย

หากคุณต้องการให้ได้ผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอชื่อเสียงไม่ดั้งจมเหวเหมือนศิลปินบางคน หรือหากินง่ายหากิน คล่องตลอดเวลานั้น คุณต้องมีคนที่กล้า หรือคนขยัน หรือคนที่มีความคล่องตัว มาไว้ทำแทนในเรื่องติดต่อสัมพันธ์ และที่สำคัญ ห้องนอนต้องมีมุมมุมนึงที่แฉลบออกไปเป็นมุมส่วนตัว จะทำให้คุณหากินได้ตลอดเวลา เพราะมีอิสระในความคิด

• หากคุณจะเป็นคนที่สามารถรักษาผลประโยชน์ได้ดี คุณต้องมีคนที่ละเอียดอ่อน ประณีต ไว้คอยจัดสรรเรื่องผลประโยชน์ และที่สำคัญคุณต้องรู้จักตอบแทนบุพการี ครูบาอาจารย์เป็นอย่างดีด้วย บุญนั้นจึงจะส่งผล เพราะอาชีพแบบคุณ ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลคนทั่วๆ ไปและผู้มีพระคุณ จะยิ่งส่งเสริม ให้คุณเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป หากต้องการผลประโยชน์อย่างมั่นคง ควรดูแลห้องนอนให้สวยงามอยู่เสมอ ความละเอียดอ่อนของสวยๆ งามๆ เสริมให้ในเรื่องความมั่นคง

• Give good feelings, such as You look at paintings, sculptures or art works such as statues. Then gives a good feeling to the mind Help relax loneliness, sadness, tension Or can be shaken Good feeling makes you happy, refreshed. Is a good power for every human being.

• Provide comfort Because of the idea of ​​strange people Helps to relax Facilitate human life Because what he thinks is modern The advanced front line or the thing that helps Saving both time and money Because this type of person thinks well in Livelihood Living easily Therefore thinking about saving labor And cost well.

Private in the air

1. Artists help make life stable. Or how to grow?

• If you want greatness, reputation You must be courageous, brave, invest, dare to make decisions and should have a consultant. Or a counselor who is very careful to protect you well Dare to take responsibility for you at all times Comparable to your own decision You should arrange a large, open bedroom and have furniture that is priced. Will help to promote greatness for you.

If you want to receive consistent benefits, no reputation can sink like some artists. Or tricky, easy to eat Fluent throughout that time You must have people who are brave or hard-working people or people with mobility.

ตอนที่2

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่1

ตอนที่1

ตอนที่1

อาชีพศิลปินนั้นมีหลายแขนงด้วยกัน แต่เมื่อนำมารวมๆ กันแล้วก็หมายถึงผู้ที่ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็น ทางตรงโดยการแสดงออกให้เห็นได้ชัดๆ หรือจะเป็นการรับความรู้ในเรื่องจินตนาการก็ได้ เช่น ช่างวาด ช่างปั้น ช่างเขียน ช่าง ประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆ ล้วนแต่ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นๆออกมา ถ้าหากจะถ่ายทอดโดยตรงชัดๆ ก็จะเป็นนักร้อง นักแสดง นักแสดงตลก ละคร มโนราห์ หนังตลุง โขน ฯลฯ หรือคนที่มี ลักษณะแปลกๆ เป็นอาชีพที่เกิดขึ้น ไม่ขึ้นอยู่กับใคร เป็นตัวของตัวเองสูง จึงต้องทำงานอิสระเสรี แสดงออกได้ตามความรู้สึก ไม่ต้องการใครมากีดกั้นในแนวความคิด ไม่ต้องการเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา ต้องการบัญชาชีวิตตัวเอง หรือถ่ายทอดอารมณ์ตัวเองออกมาในรูปแบบต่างๆ ด้วยกัน

ความสำคัญของอาชีพ นี้

สิ่งที่ประทับใจของอาชีพนี้ ให้แง่คิดดีๆ แปลกๆ กับคนส่วนรวมได้ดี เพราะบุคคลเหล่านี้มักคิดอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน ไม่ค่อยซ้ำใคร มีแนวแปลกใหม่เสมอ จึงทำให้ก่อประโยชน์ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ร่วมกันมากกว่ายุคในอดีตกาล

• บุคคลประเภทนี้มักไม่หยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ มักหาเรื่องใหม่ๆ ให้คิดและทำอยู่เสมอ ดังนั้นความคิดใหม่ๆ จะก่อเกิด ประโยชน์ต่อคนส่วนรวมมากมาย เพราะจะตามมาอีกหลายๆ อาชีพที่อยู่ในสังคมทุกวันนี้ เช่นว่า ศิลปินนักแต่งตัวไม่เหมือนใคร คิดไม่เหมือนใคร จึงมักมีอาชีพทำผมแปลกๆ ตามมา เช่น ฟอกสีผม ต่อผม ถักผม ใส่ลูกปัด ฯลฯ หรือเป็นอวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น เล็บ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในอาชีพต่อเล็บ ระบายสีเล็บ หรือ อาชีพการจัดแต่งรูปทรงของเล็บ ฯลฯ เป็นต้น

• ให้ความสุขกับบุคคลอื่นๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ถ้าหากคุณเป็นศิลปิน เป็นนักร้อง ก็มักจะให้ความสุนทรี หรือความบันเทิงเริงใจ คลายเครียด คลายความทุกข์ความกังวลไปได้บางครั้งบางคราวไม่มากก็น้อย แล้วยังมีทางออกที่ดีในขณะนั้น เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์ โดยการตั้งหลักใหม่ ตั้งสติที่ดี

The artist’s career has many branches. But when combined Together, it means those who can make happiness for others, whether Direct way by expressing clearly Or can receive knowledge in the imagination Such as painters, sculptors, writers, craftsmen, craftsmen All but conveying that feeling If it is conveyed clearly Will be a singer, actor Comedians, Manohra Theater, Othong Movie, etc., or people with strange characteristics Is a profession that happens Does not depend on anyone Be yourself Therefore must work independently Expressable according to feelings Do not want anyone to block the concept Don’t want a boss Or supervisor Want to command your own life Or convey yourself in various ways.

The importance of careers This

The impressive thing of this career gives a good idea.
Strange to the public as well Because these people often think of something that is not like the villagers
Not unique There is always a new trend. Thus making it useful For a new generation that is more common than in the past

ตอนที่1

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

บทบาทตามลิขิต แห่งดวงชะตาฟ้า

บทบาทตามลิขิต แห่งดวงชะตาฟ้า

บทบาทตามลิขิต

บางคนเป็นตำรวจ บางคนเป็นโจร บางคนเป็นหมอ บางคนเป็นช่างซ่อมรถ ซึ่งรักษาสิ่งที่เสียหาย เหมือนกันแต่อีกคนรักษาชีวิตและอีกคนรักษาดูแลวัตถุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหมออาจจะต้องดูแลช่างซ่อมรถในวันใดวันหนึ่ง และ ช่างซ่อมรถอาจจะต้องซ่อมรถให้หมอก็ได้ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน จึงมีบทบาทกันทุกอาชีพ และแต่ละอาชีพนั้นล้วนแต่ขาดคนใดคนหนึ่งย่อมไม่ได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ หรือถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจทำให้อีกคนต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น จึงควรพึ่งพาจะดีกว่า จะทำให้ทุกคนต่างก็มีหน้าที่บทบาทตามลิขิตแห่งดวงชะตาฟ้าเป็นผู้กำหนด ไม่มีใครจะละเลยหน้าที่ของตนเองได้ หากไม่มีเช่นนั้น อย่าเรียกร้องเรื่องความสำเร็จอีกเลย

Some people are police, some are robbers, some are doctors, some are car mechanics. Which preserves damaged things The same, but another person to save life and another person to take care of the object Which shows that the doctor may have to take care of the car mechanic on a particular day and the car mechanic may have to repair the car for the doctor All rely on each other Therefore has a role in every profession And each profession is lacking in any one person Otherwise it may not be complete Or if lacking either May cause more people to be tired Should rely on it better Will make everyone have the role, the role of the destiny of the sky is determined No one can ignore their duties. If not so Don’t call for success again.

บางคนโชคดีที่เกิดมามีบุญวาสนาดี ได้พบกุนซือ พบผู้รู้ คอยชี้นำชี้แนะ สามารถประกอบกิจการงานได้ถูกต้องเหมาะสม กับดวงชะตาลิขิตให้เป็นไปตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งผิดกับบางคนซึ่งเกือบทั้งชีวิตยังไม่เคยพบเส้นทาง ในการดำเนินชีวิตอย่างที่ถูก ต้องและเหมาะสมได้เลย จึงมักต้องล้มเหลว พบกับความทุกข์ยากลำบากเกือบทั้งชีวิต ซึ่งสุดแท้แต่กรรมเวรที่เคย ก่อกรรมสั่งสมกันมา

Some people are fortunate to have merit. Wassana Dee has found a consultant. Able to operate the business correctly and appropriately With destiny destined to be from the beginning Which is wrong with some people, which almost the whole life has never met the path In the right way of life Must and can be appropriate So often have to fail Encountered almost all of life’s hardships Which is true, but the fate of ever Build up karma together

แต่ถ้าหากว่าในชาตินี้ยังพอมีความหวัง เมื่อได้รู้ว่าคุณนั้นประกอบอาชีพอะไรแล้วอาจมีความสุข มีความพร้อมยิ่งแล้วไซร้ แต่ก็ยังพบอุปสรรคต่างๆ นานาอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะ อะไรและควรแก้ไขอย่างไรนั้น เราควรมาคุยกันในบทบาทต่อไปอย่างละเอียด

อาชีพในสังคมทุกวันนี้มีมากมายมหาศาล ไม่เหมือนยุคในอดีต ที่มนุษย์ใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่าย มีการแข่งขันกัน น้อยมาก เพราะยังมีทรัพย์ในดินสินในน้ำมากมายให้เลือกตามที่ ต้องการ แต่สังคมในยุคปัจจุบันนั้นแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง มีพลเมืองหนาแน่นมากขึ้น ต้องยื้อแย่งแข่งขันกันทำมาหากิน เริ่มมีการต่อสู้ และจัดระบบระเบียบของการทำงาน ซึ่งถูกจำกัด ทั้งเรื่องเวลา และขาดประชาธิปไตยในการทำมาหากินมากขึ้น เพราะต้องถูกจัดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ซึ่งในอดีต “ใครใคร่ค้าค้า ใคร่ค้าวัวค้าม้าค้า” ไม่มีตัวบท กฎหมาย หรือริดรอนเสรีภาพในการค้าดังเฉกเช่นยุคสมัยปัจจุบันในยุคปัจจุบันต้องใช้กลยุทธวิธีแพรวพราวหรือต้องใช้กลอุบาย นานาประการ ไม่ว่าจากการสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา ชวนเชื่อ หรือกลยุทธ์แห่งยุทธวิธีของการขจัดระบบระเบียบ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดเป็นสิ่งต้องนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไข และแข่งขันกันมากในยุคแห่งเสรี ซึ่งไม่ค่อยมีความเสรีเท่าที่ควร

จึงทำให้ปัจจุบันนี้ซึ่งมีหน่วยย่อยๆ มากขึ้นในสังคมที่กำลัง พัฒนาที่มีการแข่งขันการเลือกที่ดีที่สุด เพื่อหาความเหมาะสม และควรใช้ความถนัดของตัวเอง จึงมักมีอาชีพมากมายในยุค ปัจจุบัน ที่ทำให้สนองต่ออารมณ์หรือความต้องการของมนุษย์ที่รวมตัวกันอยู่ในหมู่มาก หรือการอยู่ด้วยกันในสังคมที่พัฒนาแล้ว หรือว่ากำลังพัฒนา นั่นเป็นสิ่งที่มาของอาชีพต่างๆ มากมาย แต่นำมาพูดใน “ฮวงจุ้ยชีวิต” อาจจะไม่ครบทุกอาชีพ อาจ จะนำไปพูดต่อในตอนต่อๆ ไป ว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่น่าสนใจควรติดตาม แต่วันนี้เราจะขอยกตัวอย่างอาชีพที่ฮิตติดอันดับและมักได้ความนิยมรวดเร็วกว่าอาชีพอื่นๆ คือ

1. อาชีพศิลปิน

2. อาชีพสื่อสารมวลชน

3. อาชีพหมอ พยาบาล

4. อาชีพนักวิชาการ หรือครูอาจารย์

5. อาชีพตำรวจ ทหาร

6. พ่อค้า นักธุรกิจ หรือการค้าทุกชนิด

บทบาทตามลิขิต แห่งดวงชะตาฟ้า

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

ความแตกต่าง ของอาชีพ

ความแตกต่าง ของอาชีพ

ความแตกต่าง

อาชีพ หรือการกระทำ เป็นการบ่งบอกถึงตัวตนคนๆนั้นว่าเกิดมาทำหน้าที่อะไร อาชีพยังบอกได้ถึงความปราถนา ความต้องการของบุคคลนั้นอีกด้วย และยังบอกได้ถึงวาสนาของคนนั้นได้เป็นอย่างดี ว่าความสำเร็จนั้นต้องทำอะไรบ้างกับตัวตนและบริวาร หรือสภาวะรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

Occupation or action is an indication of the person’s identity. The profession also can tell about the wishes. That person’s needs too And can also tell the person’s ascendancy as well That success must be done with one’s identity and family Or the surrounding environment with that environment

ใช่ว่ามีอาชีพที่เหมือนกันนั้นจะเจริญหรือสำเร็จเหมือนๆกันทั้งหมด ต้องอาศัยหลายๆ อย่าง อย่างน้อยก็ควรจะรู้ว่าคุณเหมาะสมแล้วจริงหรือที่เกิดมาเป็นครู หมอ เป็นพยาบาล หรือ ตำรวจ ทหาร อาจไม่ใช่หน้าที่ที่ลงตัวและเหมาะสมกับทุกคน บางคนต้องผิดหวังเกือบทั้งชีวิตที่เคยทำอะไรมาหลายอย่างจับงานอะไรก็มักไม่สำเร็จ

Yes, that there is a career that is the same that will grow or succeed all the same. Must rely on many things, at least, should know that you are actually suitable or that is born as a teacher, a doctor, a nurse or a military police, may not be the perfect function and suitable for everyone Some people have to be disappointed, almost all of the lives that have been done in many things.

ลองผิดลองถูกมาโดยตลอด บางทีกว่าจะรู้ว่าเหมาะสมกับอะไรจริงๆ ต้องสูญเสียเงินทอง ทรัพย์สินมามากต่อมาก เสียทั้งเวลาเสียทั้งสมองหรือภูมิปัญญาที่เล่าเรียนมา ซึ่งไม่ตรงกับหน้าที่ของตนเลยนั้น เป็นเพราะคุณยังมีงานที่ไม่ตรงกับปราถนาของตนเอง คุณจึงขาดความมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงทำให้ประสบความล้มเหลวและผิดหวัง ซึ่งถ้าคนเรานั้นถ้าหากได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรัก จะหยุดอยู่กับมันอย่างลุ่มหลงและงมงาย

Try and be wrong all the time. Perhaps more than knowing what really suits Have lost money The property is very large. Waste both time and brain waste Which does not match their duties Because you still have jobs that do not match your own wishes You therefore lack commitment and intention. Thus causing failure and disappointment Which if the person is if he works in his own love Will stop with it as enchanting and ignorant

และส่งผลให้ประสบความสำเร็จ จิตวิยญาณในการทำงาน คือการได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัดและชอบ ไม่ใช่ต้องแบกภาระกับงานที่เป็นมรดกตกทอดบ้าง หรือเป็นงานที่ไม่รักไม่ชอบ แต่ต้องทนทำเพราะไม่มีอะไรจะให้ทำ

And result in success Spirituality in work Is to work in things that are right and like Not having to bear the burden of some legacy work Or a job that doesn’t love But must endure because there is nothing to do

อย่าใช้ชีวิตไปกับวิธีการเช่นนั้นเลย ไม่มีประโยชน์ในด้านใด เพราะเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆ ไม่มีชีวิตชีวาขาดแรงบันดาลใจ ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีโอกาสเจริญมั่นคงในวันข้างหน้า สิ่งที่คุณเลือกได้ คือความชอบ ความถนัด หรือ เชี่ยวชาญจริงๆ นั่นแหละ เป็นสิ่งที่สำคัญ ความพร้อมต้องมาก่อนเสมอ ความสำเร็จจึงจะตามมา หากขาดซึ่งความพร้อมหรือความสามารถ จะเรียกร้องความศรัทธานั้นเห็นจะยาก

ประการสำคัญของบุคคลที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องมีอารมณ์ที่จะกระทำ มีเวลาอันเหมาะสม สามารถปฎิบัติงานให้สนองอารมณ์ของตนเองได้ อย่างมีความสุข ใครก็ตามเมื่อมีงานและมีความสุข ความสำเร็จหาใช่เรื่องยากไม่ ไม่ต้องกังวล

จิตใต้สำนึกที่ดีต่อการกระทำ ย่อมทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ และการกระทำเช่นนี้ได้มักจะได้รับการไว้วางใจ และสิ่งมุ่งหวังหรือตั้งใจก็จะตามมาอย่างไม่นึกไม่ฝัน อาชีพทุกอาชีพมักต้องเป็นอย่างนี้เสมอ จึงจะสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย การจะเป็นอะไรเป็นใครนั้นจริงๆ แล้วสำคัญทุกบทบาทเพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีบทบาทแห่งการกระทำคนละแบบ ถูกลิขิตฟ้าเป็นผู้กำหนดให้มาเกื้อกูลหรือทำลาย ถ้าหากว่าการกระทำนั้นไม่เหมาะสมกับบทบาทในสังคม

ความแตกต่าง ของอาชีพ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com