อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่7

ตอนที่7

ตอนที่7

การหาเงินทองมั่นคงแค่ไหน ทำอย่างไรหากไม่มั่นคง

หากคุณต้องการเก็บเงินให้มั่นคงไว้เพื่อลูกเพื่อหลาน เก็บได้นาน คุณอาจเก็บในรูปสหกรณ์ ผ่อนทรัพย์สิน หรือซื้อเป็น มรดก ที่ดิน หลักทรัพย์ ไว้จะดีมาก ถ้าหากเก็บไว้เป็นอย่างอื่น อาจจะเสียหายหรือใช้ไปได้เร็วกว่านี้ ฉะนั้นห้องเก็บเงินหรือห้องเก็บของอาจจะต้องให้มีระเบียบ หรือตู้เซฟที่มั่นคงแข็งแรง ห้องเก็บทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ข้าวของควรเป็นห้องใหญ่ๆ และประตู ล็อคหนาแน่น จึงจะถูกโฉลก

• หากเก็บเงินไว้เพื่อต่อยอด อาทิเช่น ไว้เพื่อการลงทุน อาจจะเก็บธรรมดา เข้าๆ ออกๆ ได้อีกบัญชีหนึ่งไว้เพื่อลงทุน อะไรได้อีกมากมาย หรือใหญ่โตมากนัก หากต้องการลงทุนคุณ อาจจะใช้ตู้เก็บเงินที่เคลื่อนที่ได้ หรืออาจจะเป็นห้องเก็บของที่ แขวนติดฝาผนัง หรือบิลอินไว้เรียบร้อยอย่างสวยงาม

• หากจะเก็บเงินแล้วได้ผลประโยชน์ต่อเนื่อง คุณอาจจะใช้วิธีการเก็บเล็กผสมน้อยโดยการเข้าบัญชี หรือบางส่วนเอาออกมาใช้ลงทุนเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปหรืออาจจะหา จ็อบพิเศษอยู่มาก ให้เลือกให้จัดการ เว้นแต่คุณจะกล้าหรือมีความขยันหรือเปล่า

• หากคุณต้องการผลักดันชีวิตลูกหลานให้ไปถึงที่สุด อย่างที่คุณต้องการให้เป็น ร่วมกับเจตนาของเขาแล้ว คุณต้องมีความใจถึงและหาประสบการณ์ให้มากเพื่อให้เขาคิดเขาสัมผัสอยู่ ใกล้คุณ

ห้องน้ำเน้นเรื่องส่วนตัวของลูกหลาน ควรเปิด ให้โล่งให้กว้าง ควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมี ราคา และมีความคงทนแข็งแรง ให้ลูกหลาน ใช้ได้อย่างสะใจเต็มที่ อะไรที่เป็นส่วนตัวต้องให้ เขากล้าแสดงออก

• แต่ถ้าคุณต้องการให้ ลูกหลาน หรือบริวารสืบสาน การงานหรือความคิดของคุณ และทำผลประโยชน์ให้คุณ ต่อไปได้นั้น คุณต้องพูดจา ดีๆ และเอาใจใส่ดูแลให้ดี มากเป็นพิเศษกว่าลูกหลาน คนอื่น ห้องน้ำของลูกหลาน ที่เป็นส่วนตัว ควรดูแลให้ สะอาดเรียบร้อย มีความสมบูรณ์ด้วยอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ น้ำควรเต็มถังไว้เสมอ หรือ ความสวยงามของห้องน้ำต้องดี เช่น กลิ่นหอมของดอกไม้หรือ กลิ่นหอมความสะอาด ลูกหลานจะอยู่ในโอวาทคุณเป็นอย่างดี

หากคุณเลี้ยงลูกหลานตามแต่อารมณ์ หรือเจตนารมณ์ ของตัวลูกหลานเองนั้น คุณควรใช้ระเบียบหรือความกล้าหาญของ ตัวตนลูกหลานมาบ่งบอกและชี้แนะในเรื่องความกล้าที่จะพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ห้องน้ำจะต้องจัดให้เป็นระเบียบ หรืออาจจะ มีราวแขวนผ้า หรือตู้แขวนเก็บอุปกรณ์เป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกหลาน เข้าใจว่า อะไรก็ตามที่ควรกระทำ ต้องมีระเบียบมีขั้นตอน มีระบบ จึงจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างที่ต้องการ

How to find stable money How to do if not stable?
If you want to keep money for your children for a long time, you may keep in the form of cooperatives. Renting property or buying a legacy land is very good if kept otherwise. May be damaged or used faster than this Therefore, the storage room or storage room may need to be organized. Or a strong safe box The property or equipment storage room should be a large room and the door is dense.

• If collecting money for further purposes, such as for investment May be able to keep ordinary accounts in another account for investment What more? Or very large If you want to invest May use a mobile storage cabinet Or may be a storage room Hanging wall Or the bill in order is beautiful

ตอนที่7

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่6

ตอนที่6

ตอนที่6

ครอบครัวหรือคนรักเข้าใจกันดีหรือเปล่า ราบรื่นชื่นมื่นไหม

 • ถ้าคุณต้องการให้คนรัก คู่ครองของคุณ ร่วมคิดร่วมฝัน กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องในการทำมาหากินได้แล้วนั้น คุณควรหาสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้แก่กัน เช่นว่า อะไร ก็ตามที่สามีภรรยาได้รับผลประโยชน์ในเรื่องงาน หรือเรื่องอื่นๆ ควรนำข่าวสาร ข่าวสำคัญบอกให้แก่กันทันที และต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ดังนั้นห้องครัวของคุณอาจจะมีมุมส่วนตัวสำหรับ การดื่ม พูดคุย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีสาระน่ารู้ไว้ดูยามที่คุณดื่มหรือรับประทานอาหารด้วยกันกับคู่ครอง หรือคนใกล้ตัว
 • หากจะขจัดปัญหาครอบครัวไม่ให้แตกแยกหรือวุ่นวาย แล้วล่ะก็ คุณควรจัดห้องครัวให้หวาน หรือน่ารัก หรือจะเป็นครัว ที่หรูหราสำหรับดื่ม มีเพลงนุ่มนวลให้ฟังขณะรับประทานอาหาร หรือดื่ม และที่สำคัญ บรรยากาศต้องโรแมนติค และให้มีอารมณ์ตลอดเวลา จึงทำให้นักสื่อสารมวลชนเลือกบ้านตัวเองไว้พักผ่อน ดีกว่าจะพักผ่อนแต่นอกบ้าน ครอบครัวจะอบอุ่นชื่นมื่น คุณก็จะได้มีกำลังใจในการทำงาน
 • แต่ถ้าคุณต้องการให้สามีภรรยาคล้อยตามคุณตลอดไป ทุกเรื่องนั้น คุณต้องทำห้องครัวให้มีระเบียบเรียบร้อย หรือถูกจัด วางไว้เป็นอย่างดี หาง่ายหยิบง่าย โดยการจัดห้องครัวออกเป็น หมวดหมู่ของข้าวของเครื่องใช้ อาจจะใช้อุปกรณ์ที่มองเห็นได้ชัด เช่น ขวดโหลใสๆ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทึบๆ แต่ควรมองเห็นได้ง่าย และควรจัดมุมดีมออกมาเป็นสัดส่วนได้อย่างสวยงาม นั่นแหละ ชื่นมื่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Does your family or lover understand each other well? Smooth, smooth?

 • If you want a lover Your mate Share a dream With you, whether personal Or the matter of making a living You should find things that are beneficial to each other, like what? Whatever the husband and wife receive benefits in the job Or other matters should bring news Important news immediately told And must help each other fully Therefore, your kitchen may have a private corner for Drinking, talking or exchanging ideas There are many things to know when you drink or eat together with your partner. Or close ones
 • If you do not get rid of family problems or disruptions And then you should arrange the kitchen to be sweet or cute or to be a kitchen Luxurious for drinking There is soft music to listen to while eating or drinking, and most importantly, the atmosphere must be romantic. And have emotions all the time Thus allowing journalists to choose their own homes to relax Better to rest but outside the house The family is warm. You will be encouraged to work.
 • But if you want your husbands and wives to follow you forever All that You have to make the kitchen orderly or organized. Well placed Easy to find, easy to pick up By arranging the kitchen into Categories of appliances May use a device that is clearly visible, such as a transparent jar Should not use opaque devices But should be easily seen And should set the angle of the splendor into beautiful proportions as much as possible.

ตอนที่6

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่5

ตอนที่5

ตอนที่5

ความสำเร็จของอาชีพต้องอยู่ในระดับไหน

 • โดยปกติคุณทำงานละเอียด พิถีพิถัน แต่ต้องอาศัยความกล้าความคล่องตัวเสมอ หากคุณต้องการให้ความรู้สึกว่างานของ คุณนั้นต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชู หรือมีที่ปรึกษาดี คุณต้องจัดห้องทำงานให้มีระเบียบเรียบร้อย และเน้นไปจนถึงความหรูหราได้ด้วย และที่สำคัญนั้น โต๊ะทำงานหันไปทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือยิ่งจะเสริมให้คุณในเรื่องความมั่นคงเป็นอย่างดี
 • หากคุณต้องการ ผลประโยชน์ขณะปฏิบัติงาน คุณควรดึงงานแปลกๆ แหวกแนวไปจากความคิดของคนอื่นนั้น และควรหันโต๊ะไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศนี้เป็นทิศให้ผลประโยชน์อย่างดี งานแปลกๆ แต่มีระเบียบอยู่ด้วย หรือโต๊ะ ที่เป็นไม้โบราณล้ำค่าสุดๆ ยิ่งเข้าทางคุณ
 • หากคุณมุ่งหวังเพียงเรื่องเจรจาตกลงผลประโยชน์และ มีงานอยู่นอกระบบทำนอกพื้นที่ คุณควรพูดจาดี คิดและวางแผน ก่อนตัดสินใจเสมอ ควรจัดบรรยากาศให้มีบรรยากาศที่ดีเย็น ชื่นใจอยู่ตลอดเวลา โต๊ะหันไปทางทิศเหนือหรือใต้จะส่งผลดี มากทีเดียว

Usually you work carefully, but always rely on courage and agility. If you want to feel that the work of You must rely on foster adults. Or have a good consultant You must arrange the work room to be orderly. And focusing on luxury as well And that important The office desk facing west or north will further enhance your stability.

If you want Benefits while working You should pull out strange jobs. Grounded from other people’s ideas And should turn the table to the west or northwest This direction is a good benefit, a strange job, but with a mess or a table that is the most precious ancient wood. The more you approach

If you only wish to negotiate a benefit agreement and Have jobs outside the system, do outside the area You should always speak well, think and plan before making a decision. Should set the atmosphere to have a cool atmosphere Always happy The table facing north or south will be very good.

ตอนที่5

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่4

ตอนที่4

ตอนที่4
 • หากคุณเป็นคนของประชาชนอย่างล้นหลาม คุณต้องทั้งใจเย็น และใช้วิทยาการอย่างถูกต้องและแม่นยำกับสิ่งที่ต้อง ถ่ายทอด หรือสื่อสารออกไป นั่นคือความสำเร็จอันเป็นขั้นพื้นฐาน ที่คุณจะต้องมีและค้นคว้าข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้ ไหวพริบปฏิภาณวิทยาการชิงไหวชิงพริบเป็นอย่างดี ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็นคำตอบคำถาม คุณควรมีห้องนอนที่มีคุณภาพมีราคา หากเวลานอนแล้วคุณจะได้รู้ว่าของมีคุณภาพกับไม่มีนั้นมันแตกต่างกันอย่างไร และควรมีสิ่งสวยงามเพลิดเพลิน ให้คิดอยู่ตลอดเวลา
 • หากคุณเป็นคนที่ทำงานและหวังผลประโยชน์ในตัวงานนั้นด้วย คุณต้องทำตัวเองให้ดูดีมีระเบียบและรู้จักวางแผนให้ดี รวมทั้งห้องนอนของคุณต้องสวยหรูหราและมีคุณภาพ จะช่วยให้มีบรรยากาศในการคิดที่ดี

อาชีพสื่อสารมวลชน ควรดูแลความสุขของคนใน ครอบครัวและสุขภาพของตัวเองเช่นไร จึงจะดูดีตลอดเวลา

 • หากคุณต้องการทำงานให้ได้ผลประโยชน์ ขณะเดียวกันคุณต้องดูแลสุขภาพ บุคลิกตัวเองให้ดูดีเสมอนั้น คุณต้องพักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอ ควรท่องเที่ยวโน่นนี่ หาประสบการณ์มาใส่ตัวเองให้มากกว่าคนอื่นๆ สวนพักผ่อนในบ้านต้องมีและ สดชื่น เช่น น้ำพุ น้ำล้น หรือโล่งๆ มีลมถ่ายเทที่ดี จัดแปลกๆ ไม่โบราณสุดๆ หรือไม่ก็ล้ำสมัยสุดๆ ไปเลย
 • หากคุณต้องการเพียงเพื่อความมั่นคง ผู้ใหญ่มอบโอกาสดีๆ ให้อยู่เสมอ คุณนั้นต้องเป็นคนพูดจาดีกับทุกๆ คนในบ้าน หรือสถานที่พักผ่อนต้องมีน้ำ หรือต้นไม้มงคลไว้บริเวณบ้าน ความเย็นของน้ำหรือต้นไม้นั้นจะทำให้คนในบ้านมีสุขภาพที่ดี
 • หากคุณต้องการให้คุณเป็นคนมีบทบาทสำคัญในความ สำเร็จ มีความรู้สึกทางใจที่ดีคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคให้ผ่านไป ทางออกที่ดี ห้องนั่งเล่น ควรหาของที่มีคุณภาพมีราคา และรวบรวมข่าวสารความรู้ไว้ดูยามที่มีเวลาว่าง และพักผ่อนไปในตัว คนในบ้านได้รับรู้ด้วยจะยิ่งดี

If you are an overwhelming people You must be calm. And use the technology correctly and precisely with what must be transmitted or communicated That is the basic success. That you must have and research as much information as you can and use your wit and wisdom to outsmart To solve immediate problems Whether it is an answer to a question You should have a quality bedroom with a price. If at bedtime, you will know that the quality and quality are different. And should have beautiful things to enjoy Keep thinking all the time

If you are a person who works and hopes to benefit in that work too You have to make yourself look good, organized and well-known. Including your bedroom must be beautiful, elegant and quality Will help to have a good thinking atmosphere

Journalism career Should take care of the happiness of people in What is your family and health? Therefore will look good all the time

ตอนที่4

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่3

ตอนที่3

ตอนที่3
 • ได้รู้ข่าวสารของประเทศอื่นๆ และนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งคนไทยนั้นมีโอกาสดีกว่าหลายๆ ชาติตรงที่สภาวะภูมิอากาศหรือภูมิประเทศเป็นใจ จึงทำให้ไทยมีทรัพย์ในดินสินในน้ำ จึงได้รู้ ความขาดแคลนของประเทศอื่นๆ และสามารถนำสินค้าบางอย่าง ที่ประเทศอื่นไม่มี มาเป็นประโยชน์ของเราได้เป็นอย่างดี
 • ได้รู้ความต้องการของชาติอื่นๆ ว่าต้องการอะไร เราสามารถเชิญชวนให้เข้ามาประเทศเราเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และส่งเสริมประชากรที่มีอาชีพการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง ฯลฯ และอีกมากมายของอาชีพเหล่านี้ ที่สามารถสื่อสารอยู่บนโลกใบนี้ในทุกแขนง ไม่ว่าจะเน้นเรื่องศาสตร์ไหนๆ ก็ล้วนแต่พึ่งพาสื่อ เพื่อเชิญชวนให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่ตนเองเป็นและกระทำ และรับรู้ได้อย่างรวดเร็วทันใจ ง่ายต่อการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

ในเชิงส่วนรวม

1. อาชีพสื่อสารมวลชน จะทำอย่างไรจึงจะมีความ มั่นคง หรือว่าเจริญได้อย่างไร

 • หากคุณต้องการให้ประชาชนตอบรับคุณดี คุณต้องพูดดีๆ เสนอแต่สิ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น และควรที่จะมีความ รอบรู้ เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะถ่ายทอดออกมา ไม่ใช่ว่าจะถ่ายทอดอะไรก็สุ่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อยๆ ขาดความเชี่ยวชาญจริงๆ คุณต้อง ละเอียดอ่อน ดังนั้นในห้องนอนของคุณควรมีตำราหรือสื่อความรู้ให้ค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา ห้องนอนควรมีอุปกรณ์ที่ทำด้วยไม้หรือเครื่องสื่อสาร

Get to know the news of other countries And compare Which Thai people have better opportunities than many The country in which the climate or terrain is the heart Therefore, Thailand has a wealth of land that is known to be scarce in other countries And can bring some products No other country Come to be our benefit as well

Know the needs of other nations What needs We can invite to come to our country to increase revenue for the country. And promote populations with occupations, direct tourism promotion, etc. and many more of these careers That can communicate on this planet in every field Regardless of the subject matter of science All rely on media To invite others to know what they are and do And get to know quickly Easy to develop For continuous progress

If you want people to respond to you well You have to say good Offer only useful things to other people And should have knowledge and expertise in the matter to be conveyed Not to convey anything, blindly and continuously Lack of expertise, you must be sensitive. Therefore, in your bedroom, there should be textbooks or media to be researched at all times. The bedroom should have wooden or communication equipment.

ตอนที่3

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่2

ตอนที่2

ตอนที่2

ความสำคัญของอาชีพนี้

ในเชิงส่วนรวม

 • ประชากรได้รับข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์อันจะเกิด ขึ้น เพื่อสามารถแก้ไขในปัญหาอันจะเกิดขึ้นได้ก่อนล่วงหน้าโดย ไม่ต้องรอว่าให้เกิดก่อนแล้วมาแก้ปัญหาภายหลัง ซึ่งยังก่อความเสียหายมากเกินกว่าจะแก้ไข นั่นเป็นการเสียหายมากกว่า หรือ มีภัยร้ายมาถึงตัวจนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างในอดีตกาล
 • ความไวของข่าวสาร จึงทำให้ประชากรมีโอกาสได้ เลือกทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง และมีความชอบในสินค้าต่างๆ หลากหลายที่นำมาให้เลือก โดยไม่ต้องจำกัดหรือบังคับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะไม่เพียงพอ ด้วยประชากรเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในยุคปัจจุบัน
 • สามารถเตือนภัยอันจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เช่นว่า ฝนตกหนัก พายุร้าย หิมะตกหนัก น้ำป่าทะลัก หรือแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ล้วนแต่สื่อนำมาถ่ายทอดให้ได้รับรู้ได้ก่อนเวลา อันจะเกิดเหตุการณ์จริงๆ ทำให้หนีภัยได้
 • สื่อสารมวลชนสามารถชักชวนให้ประชาชนร่วมกันทำความดีร่วมกันได้ อาจจะต้องเสนอข่าวอันเป็นสิ่งดีๆ ของบุคคล ที่เคยปฏิบัติดีต่อสังคม หรือบุพการี เช่น ข่าวเด็กดีดูแลพ่อแม่ จนไปโรงเรียนสาย ลุงพัฒน์เป็นคนเก็บขยะสามารถเก็บเงินสร้างเมรุเผาศพได้ อดีตตำรวจเกษียณไปแล้ว ปลูกต้นไม้ไว้จารึกใน แผ่นดิน ฯลฯ เป็นข่าวสารที่ชักชวนให้คนในสังคมร่วมกันทำ ความดีและควรแก่การยกย่อง จนทำให้มีคนปฏิบัติตามกันอีกมากมาย
 • สื่อสารมวลชนควรสื่อสารให้เห็นถึงคนที่กระทำผิด อย่างรุนแรง โดยการกักขัง ประหาร หรือรับโทษอย่างเด็ดขาด ไม่ควรปล่อยให้คนชั่วลอยนวล หรือเลือกที่รักมักที่ชัง จะทำให้ สังคมไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่น
 • The population receives timely information about the world in order to be able to solve problems that may occur first in advance. No need to wait for it to happen first and then solve the problem later. Which still causes too much damage to fix That is more corrupt or dangerous to come to the point that it cannot be solved in the past Thus giving the population an opportunity Choose both consumer goods and consumables to suit their own needs. And have a preference for various products A variety of options Without having to limit or force to choose one because it is not enough With the population doubling in modern times Volcano eruption All the media are conveyed to get to know before. Which will really happen Can escape escape
 • Mass communication can persuade people to do good together. May have to offer news that is good for people who have performed well for society or parents, such as good news, take care of parents Until going to school late Uncle Phat is a garbage collector able to collect money to build a crematorium. The former police has retired. Planting trees, inscribing in the land, etc. is a message that persuades people in society to do together. Goodness and goodness
 • Mass communication should be communicated to those who commit serious crimes by imprisonment, death, or punishment. Should not let the wicked rise Or choose to be discriminated against will make the society not magical, not sacred Be a contempt for others

ตอนที่2

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่1

ตอนที่1

ตอนที่1

อาชีพสื่อสารมวลชนนั้น เป็นอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน และอยู่ในแวดวงของสังคมตลอดเวลา การเสนอเรื่องราวต่างๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำผลประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสำคัญทั้งในประเทศหรือนอกประเทศ อาชีพนี้ก็จัดสรรแบ่งปันกันไปทำงานตามที่ตนเองมีความถนัด

อาชีพสื่อสารมวลชนจึงถูกแบ่งเป็นหลายสาย เริ่มจากต้องอาศัยบุคลิกลักษณะพื้นฐาน ก่อนเข้ามาทำงานด้านนี้ล้วนแต่ จะต้องคัดเลือกคนที่มีความรู้มีความสามารถจริงๆ จึงจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับประชาชนคนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะกับสายงานนั้นๆ

อาชีพสื่อสารมวลชนจึงเป็นเรื่องของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นด้านทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร พ็อคเก็ตบุ๊ค หรือคอลัมน์ ต่างๆ ฯลฯ อีกมากมาย แม้กระทั่งนักพูด นักเขียน นักข่าว หรือผู้ผลิตข่าว ล้วนแต่เรียกว่าการทำงานเพื่อมวลชนแทบทั้งนั้น

ดังนั้นอาชีพสื่อสารมวลชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตวิญญาณสื่อที่เพื่อถ่ายทอดในสิ่งที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อ ผู้อื่นและส่วนรวม ไม่เช่นนั้น ภาพลักษณ์ของตนเองและสังคม ก็พลอยจะเสียหายไปด้วย ไม่ใช่ว่าคุณนึกอยากจะพูดก็พูด นึก อยากจะเขียนก็เขียน นึกอยากจะอ่านก็อ่าน ต้องฝึกการวิเคราะห์มาก่อนเป็นอย่างดีจึงจะนำเสนอ จึงจะเรียกว่า “วิญญาณแห่งสื่อ มวลชน” ที่แท้จริง

That journalism career Is a career that needs to meet people And being in the social circle all the time Offering various stories All of which are benefits for human beings Regardless of whether it is important news in the country or outside the country This career is allocated to share with each other to work according to their own aptitude.

Mass communication career is divided into several lines. Starting from having to rely on the basic personality Before coming to work in this field, all Must select people with knowledge and ability Therefore acting as an agent for other people Can be tailored to that line.

Media communication is a matter of media. Whether on TV, radio, newspapers, magazines, pocketbooks or columns Etc. Many more even a talker, writer, journalist or news producer. It’s all called work for the masses.

So the journalism profession Therefore it is necessary to have a media spirit to convey good things Have benefits Others and the public, otherwise their own image and society Will be damaged too Not that you want to say, say, wish to write and write Wish to read, read Must practice the analysis well before presenting So it is called “The Spirit of Mass Media” True

ตอนที่1

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่9

ตอนที่9

ตอนที่9

การเสริมวาสนาให้กับบ้าน

ห้องรับแขก ด้วยไม่ค่อยมีเวลารับแขกที่บ้านจึงไม่ค่อย ดูแลรับแขก จึงมักรับแขกแบบเร่งรีบ หรือทำงานไปด้วยรับแขก ไปด้วย เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่มักจะคุยเรื่อง โครงการต่างๆ จึงจะค่อยรับแขกที่บ้านนานๆครั้ง ห้องรับแขก มักมีอุปการณ์ที่ใช้คุ้มค่า

ห้องทำงาน ต้องคุ้มค่าหลายๆอย่างจึงจะมีความสุข ห้องทำงานสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยในเวลาเดียวกัน จึงต้องกว้างใหญ่และสะดวก คุ้มค่า คุ้มเวลา ไม่ใช่งานด้านเดียวจะรู้สึก อึดอัด ไม่คุ้มค่า

การแต่งกาย ต้องแปลกแหวกแนวไปจากผู้อื่น ไม่ทันสมัยสุด ก็ย้อนยุคไปเลยได้ยิ่งดี จะทำให้ดูภูมิฐานสง่างามไม่เหมือนใคร หากว่าถ้าซ้ำๆ คนอื่นจะไม่มีจุดเด่น ไม่มีจุดยืนของตัวเอง ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงจะเป็นศิลปินที่โดดเด่นตลอดกาล

Home improvement

Living room With not having a time to spend a living at home, so they do not take care of their guests, so they usually take a rush Or working as a guest as natural as possible But often talk about various projects, so they will be accepted at the house for a long time. Often have cost-effective equipment

Office room Must be worth many things to be happy The office can also do other things at the same time. Therefore must be vast and convenient, worth the time, not a one-sided job to feel uncomfortable Not worth it.

Dressing Must be alienated from others Not the most modern Can go back to time Will make the dignity look elegant and unique If repeatedly Others will not be featured. Without your own position Must be unique Therefore will be an outstanding artist forever.

Will increase the ascendancy for adults. Must build a large, spacious house or a small house In a wide land In order to arrange the garden in many angles, therefore, to be exhausted should plant trees with wide branches Such as the Malabar tamarind will make it bigger and stronger.

ตอนที่9

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่8

ตอนที่8

ตอนที่8

วิธีตกแต่งบ้านให้ศิลปินร่ำรวย

ต้องแปลกๆ ไม่เหมือนใครในย่านบริเวณนั้น จะเป็น ประตูรั้ว รูปทรงบ้าน ลักษณะการตกแต่งไม่ซ้ำใคร ถ้าหากไม่โบราณสุด ก็ทันสมัยลำหน้าไปเลย เช่น บ้านทรงไทยย้อนยุค บ้านทรงยุโรปยุคสมัย

การเสริมวาสนาให้กับบ้าน

จะเสริมวาสนาให้ผู้ใหญ่ ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่ๆ กว้างๆ อลังการ หรือบ้านเล็กๆ ในที่ดินกว้างๆ เพื่อจะจัดสวนหย่อมได้ หลายๆ มุม จึงจะถูกโฉลก ควรปลูกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขากว้างๆ เช่น มะขาม หูกวาง จะทำให้ยิ่งใหญ่และมั่นคง

ห้องนอน ต้องกว้างใหญ่ แต่บานประตูหรือพื้นผิวต้องแข็งแรงดีมาก ถ้าหากไม่แข็งแรงมักจะนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท ด้วยเป็นคนที่มักจะขี้ระแวง และหลับยาก ถ้าจะหลับสนิท ก็ต่อเมื่อรู้สึกปลอดภัยจริงๆ

ห้องครัว ด้วยเป็นคนหลากหลายอารมณ์ ไม่เรื่องมาก เรื่องการกินอยู่ กินตามอารมณ์ ดังนั้นควรจัดมุมดื่มไว้สนทนา หรือปรุงอาหารสักหลายๆมุม เพราะรู้ว่าถึงเวลาการกินแล้ว ต้องกินเป็นเวลา และต้องมีข้าวของเครื่องใช้ครบเครื่อง ห้องครัวจึงควรกว้างใหญ่ หรือมีชั้นใส่ของแยกประเภท ไว้ว่าของแห้ง ของสด ของหวาน ของคาว จะดีที่สุด ด้วย เป็นคนที่ไม่หวงของกิน จึงมักซื้อกักตุนเก็บไว้เผื่อคนอื่นๆ ในครอบครัว

ห้องเก็บของ ต้องการเก็บของไว้หลายๆ ที่หลายๆจุด จึงจะดี อาศัยความสะดวกสบาย ตามอารมณ์ จึงควรมีของในทุกมุมที่ตัวเองไปนั่งทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ เก็บของหลายๆ จุดหลายๆ ตำแหน่งจะทำให้การเงินเข้ามาได้หลายๆทางอีกด้วย มันเป็นเพราะว่ากินสะดวกใช้สะดวกนั่นเอง

มุมพักผ่อน โดยปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยว่าง เพราะชีวิตมีแต่งานและเงิน มีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำอยู่ตลอด พูดง่ายๆว่าความสุขที่แท้จริงคือได้วางแผนและลงมือปฏิบัติไปด้วย ศิลปิน จึงชอบธรรมชาติ เป็นที่โล่ง จึงต้องมีมุมส่วนตัวสำหรับการตกแต่ง ให้โล่งๆ โปร่งๆ เพื่อพักผ่อนบ้าง หรือจัดแบบไม่เหมือนใคร จึงชอบการตกแต่งแบบธรรมชาติที่แปลกกว่าใคร สร้างอารมณ์

ห้องน้ำ ด้วยเป็นคนที่ กินอาการเป็นเวลา จึงเข้า-ออก ห้องน้ำบ่อย ห้องน้ำเล็กไม่กว้างก็จริง แต่ควรมีธรรมชาติมาอยู่ ด้วยจึงจะดี การเข้าห้องน้ำเป็นประจำจึงต้องการหาความสุข เมื่ออยู่ในห้องน้ำเป็นส่วนตัว

How to decorate a house for wealthy artists <<

Must be strange and unique in that area. Will be a fence, house shape, unique decoration style If not the most ancient It is modern, the front of the house like the retro Thai house. European-style houses

Supplementary to the home

Will increase the ascendancy for adults. Must build a large, spacious house or a small house In a wide land In order to arrange the garden in many angles, therefore, to be exhausted should plant trees with wide branches Such as the Malabar tamarind will make it bigger and stronger.

Bedroom Must be vast But the door or the surface must be very strong If not strong, often insomnia Or not sleep well With a person who is often skeptical And sleep hard if you sleep Only when feeling really safe.

Kitchen With a variety of emotions, not much about eating, eating according to emotions Therefore, should have a drinking corner to chat. Or cook for many angles Because knowing that it’s time to eat Must eat for a time And must have all the utensils The kitchen should therefore be vast. Or have separate shelves That the dry stuff, fresh products, desserts, sauces are the best too Is someone who does not skimp on eating So often buy stockpiled storage for others In the family

ตอนที่8

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพศิลปิน ตอนที่7

ตอนที่7

ตอนที่7

อำนาจ คุณจะมีบทบาทมีอำนาจต่อเมื่อคุณใช้คำพูด ที่คุณคิดว่าคุณวางแผนให้ก่อเกิดประโยชน์อย่าง เต็มที่ พูดง่ายๆ คุณวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดแล้วคนอื่น เชื่อถือ คนศรัทรา ฉะนั้นควรจัดสรรคำพูดให้ดูดี เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ และที่สำคัญใช้ให้ถูกเวลา จึงจะทำให้คุณดูดีมีอำนาจ

การแสดงออก– เมื่อแรกพบคุณครั้งแรก คุณมักแสดงออก อย่างเรียบร้อย วางตัวดีน่าศรัทธา น่าเคารพ คุณควรรักษา เอกลักษณ์อย่างนี้ไว้ให้ดีอยู่เสมอ เพราะสิ่งนี้แหละที่ทำให้คนอื่นๆ เขาไว้วางใจ เชื่อใจ และเสมอต้นเสมอปลายกับคุณเช่นกัน ดูว่าคุณจริงจังจริงใจเสมอเหมือนแรกรู้จัก จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ใครก็พยายามห้อมล้อมคุณ พร้อมที่จะสนับสนุนศรัทธาคุณ

ความรัก คุณต้องดูแลคนรัก คนในครอบครัวให้เป็น หน้าที่สำคัญเสียก่อน อะไรก็ตามที่เคยปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นอย่าง ไรในวันแรก ในเวลาต่อไปก็ควรจะปฏิบัติเช่นนั้นอย่างเสมอต้น เสมอปลาย หรือควรดูแลให้มากกว่าเดิม เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ อันสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขและมั่นคง

ทิศอันเป็นมงคลที่เหมาะสมกับศิลปิน

1. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ และกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่สำคัญ เป็นบุคคลที่คนอื่นๆ ใน ละแวกนั้นให้การยอมรับนับถือ

2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ทำให้คุณซื้อมาขายคล่อง เป็นทิศที่ทำให้คุณสดชื่น แสดงความกล้าหาญได้อย่างเต็มที่ และปลดปล่อยอารมณ์มาอย่างเต็มเปี่ยม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น และลงมือกระทำ

3. ทิศตะวันออก เป็นทิศที่ทำผลประโยชน์ให้ได้ดีมาก แต่ส่วนมากเป็นงานลึกลับซับซ้อนเสียส่วนมาก เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าจึงจะสำเร็จได้ดี

ทิศที่ไม่เป็นมงคลกับศิลปิน

1.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ดีในระยะแรก ระยะหลังเสียหาย ถูกเพื่อนโกง เอารัดเอาเปรียบ หรือเสียหาย ขาดทุน ดีในระยะแรกเท่านั้น

2. ทิศตะวันตก เป็นทิศที่ดีในเฉพาะทางในเรื่อง โหราศาสตร์ หรือไสยเวท หรือตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องราวในโบราณอดีตกาล หรือยาโบราณ

3. ทิศใต้ เป็นทิศที่ไปแสดงได้อย่างเดียว หรือไปตาม ข่าวคราวบางอย่าง หากไปค้าขายบางอย่าง หรือทำธุรกิจจะมีคน ปั่นป่วนเล่น จะทำให้รำคาญ และปิดกิจการหายไปเลย

Authority You will have a powerful role when you use words. That you think you plan to make full benefits You are holy Say, other people trust people, so keep the words to look good. Proper, correct, timely And most importantly, use it for the right time Therefore will make you look good with power.

Expressions – When first meeting you first You always express Neatly Posing good, faithful, respectable You should always keep this identity well. Because this is what makes other people He trusts, trusts and consistently with you as well. See that you are always honest, like first. Will make you become a good-natured person Anyone trying to encompass you Ready to support your faith.

Love You have to take care of lovers Family members to be Important functions first Whatever he had treated them on the first day In the future, it should be treated as always, always at the end, or should take care of more. Because it is considered a duty Important to make your family happy and stable.

ตอนที่7

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com