อาชีพหมอ พยาบาล ตอน การเงินมั่นคง แค่ไหน

การเงินมั่นคง

6.การเงินมั่นคง แค่ไหน ทำอย่างไรหากไม่มั่นคง

การเงินมั่นคง หากคุณต้องการผลประโยชน์ในอาชีพหมอให้มากกว่า
ที่เป็นอยู่ คุณควรมีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
เฉพาะเรื่องได้อย่างถูกวิธี จึงจะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์จาก
การทำงานอีกต่อหนึ่ง เช่น คุณลงทุนเปิดคลินิก โรงพยาบาล แต่
ถ้าจะทำอย่างนั้นได้ ผู้ใหญ่ต้องสนับสนุน และความรู้ความ
สามารถมากเป็นพิเศษ ห้องเก็บของในบ้านหรือในคลินิก ต้องมี
แต่หนังสือหรือตำรับตำราที่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ที่มานั่งคอยด้วย
แต่ถ้าคุณต้องการเก็บเงินเก็บทองเหมือนคนอื่นๆ คุณสามารถวางแผนห้องเก็บเงิน

หรือเก็บข้าวของอุปกรณ์ ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ เพราะการทำเช่นนี้จะส่งผลให้คุณมีเงินทองไม่
ชาดมือ คนอื่นๆ มีอะไร หรือสามารถใช้เงินทองอะไรได้ คุณก็
สามารถได้เช่นกัน พูดได้เลยว่ ทุกสิ่งทุกอย่งที่เป็นอุปกรณ์
ข้าวของเครื่องใช้ต้องดูดีหมด หรูหราในสายตาคนอื่นๆ
แต่ถ้าคุณต้องการหากินง่ายหากินคล่องเงิน
ทองไม่ขาดมือ และสามารถหาเงินได้หลาย
วิธีการ คุณควรนำสิ่งแปลกๆ ข้าม ควบคู่
กับวิชาที่คุณถนัด ช่น นำสินด้นำเข้า เครื่อง
มือที่ทันสมัยคว่สถานที่อื่นๆ คุณก็จะได้รับ
การตอบรับมากเป็นพิเศษ

If you want to get more benefits for your medical career, then you should have proper knowledge and expertise in a specific subject. Therefore, you will receive benefits from the work.
For example, you invest in a hospital clinic, but if you can do that Adults must support And especially knowledge and ability The storage room in the house or in the clinic must have
but a book or recipe that is useful for the patients who come to sit with, but if you want to save money like other people You can plan the cash register.

or store accessories To always look beautiful Because doing so will result in you having no money.
What other people have or can use. You can also say that everything. Which is the equipment.
The appliances must look all good. Luxury in the eyes of others.
But if you want to earn a living, easy money, money is not short of money and can make many money. Such as imported equipment, modern hands, other places You will receive a very special response.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่07

อาชีพหมอ

อาชีพหมอ

5.ปัญหาฟ้องร้อง (ที่อาจจะเจอ)

 • วันนี้แพทย์ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนจำนวนมากซึ่งในหลายกรณีมีสาเหตุมาจากแพทย์ทำงานไม่ถูกต้อง อันนี้เราต้องยอมรับผิดโดยปริยาย บางท่านอาจคิดว่าหากคุณไม่ต้องการถูกฟ้องจะต้องมีผู้ป่วยที่ดี มีความรู้มากมายคุยกับคนไข้ได้ดี เพื่อไม่ให้ถูกฟ้อง

แต่ทั้งนี้การฟ้องร้องนอกจากจะเกิดจากความผิดพลาดของหมอแล้ว ยังมีหลายๆ เคสที่หมอได้ทำการรักษาอย่างถูกต้อง

 • แต่ก็ยังถูกฟ้องอยู่ดีเพราะผลข้างเคียงของการรักษา การตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยไม่ดีเท่าที่ควร และยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้นควรต้องทำความเข้าใจและมองถึงปัญหาในมุมมองของผู้ป่วยเสียก่อน

 • โดยผู้ป่วยทุกคนเขาก็ต้องการที่จะรักษาให้หายจากอาการป่วยหรือดีขึ้น แต่ถ้ารักษาแล้วอาการแย่ลง คิดว่าจะเป็นความผิดของใครถ้าไม่ใช่หมอ!! ทั้งนี้เพราะเขาลืมมองว่ามันอาจจะเกิดจากตัวโรคเองที่มันมีโอกาสแย่อยู่แล้ว หรือรักษาไม่หายขาด หรือเกิดจากผลข้างเคียงในการรักษา ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เกิดปัญหาฟ้องร้องหมอขึ้นมานั่นเอง

5. Litigation issues (That may be found)

 • Today, doctors have been affected by a number of complaints, which in many cases are caused by doctors not working properly. This one, we must admit wrong by default.
  Some of you may think that if you do not want to be sued, there must be a good patient. Has a lot of knowledge, can talk well with patients To not be sued.

However, the prosecution not only caused the doctor’s mistake, there are still many cases that the doctor has treated correctly

 • Still being sued because of the side effects of treatment. The patient’s response to treatment is not as good as it should be. And also many other factors.

Therefore, it is important to understand and look at the problem from the patient’s point of view first.

 • By all patients, they want to be healed or better. But if the treatment gets worse Who do you think it would be if you were a doctor !! This is because he forgot to see that it may be caused by the disease itself,
  which has a bad chance already. Or cannot be cured Or caused by side effects in the treatment All of these factors have caused the problem to prosecute doctors.

อาชีพหมอ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่06

ตอนที่06

ตอนที่06

4.ครอบครัวหรือคนรักเข้าใจดีไหม ราบรื่นชื่นมื่นไหม

 • หากคุณต้องการให้คนรักหรือคนใกล้ชิดคุณ รักคุณและไม่ดื้อด้านกับคุณเชื่อฟังตามที่คุณเป็นไปทุกอย่างนั้น นอกจากคุณต้องรู้จักใช้คำพูดที่ดีก่อนเสมอแล้วคุณต้องคิดถึงผลประโยชน์ ผลดี-ผลเสีย ที่เขาเหล่านั้นได้รับด้วยและที่สำคัญคุณต้องไม่ให้เขาขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐาน

อาทิเช่นว่า ห้องครัวของคุณควรมีความพร้อมในเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีประโยชน์เสมอ ของกินของใช้ต้องดูดีมีคุณประโยชน์ ห้องครัวสามารถขยายทำอะไรได้มากกว่าการเป็นครัว เช่น สำหรับดื่ม พูดคุย สนทนาหลังรับประทานอาหารพร้อมกัน เช่น ฟังเพลง ดูข่าวสาร อาจจะมีทีวีอยู่ในครัวได้ด้วยยิ่งดี

 • และถ้าคุณต้องการให้ความรักของคุณมั่นคงเป็นปึกแผ่น อยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งนั้นห้องครัวคุณมีหนังสือที่เป็นเรื่องสาระน่ารู้มากมายหลากหลายแขนงหลายศาสตร์มาว่างไว้ ขณะร่วมรับประทานอาหารยังได้ชี้นำชี้แนะในเรื่องที่มีคุณประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆ ด้วยการชักนำในเรื่องดีๆ ให้กัน

กลับทำให้ตนเองพึ่งพากันมากขึ้นและมีกิจกรรมให้ต้องทำร่วมกันเสมอ จึงทำให้มั่นคง ห้องครัวประเภทนี้ควรใช้ตู้ โต๊ะ ที่เป็นไม้จะดูดีกว่าอย่างอื่นๆ ไม้เป็นวัสดุที่ให้ความสุข ความนุ่มนวล ถ้าหากจะใช้แกะสลักเข้าร่วมยิ่งดี

 • แต่ถ้าคุณต้องการให้คนรักของคุณมีผลประโยชน์ต่อคุณ ดึงออกมาช่วยคุณทำงานก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพียงแต่คุณต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณให้ดีว่า ให้เขาช่วยคุณในลีกษณะใดบ้าง เช่นว่า เปิดคลินิก ให้คู่ครองดูแล หรือจัดห้องครัว ให้ดูแล้วอลังการใหญ่โต และข้าวของอุปกรณ์นั้นล้วนแต่ดีๆ หรือแปลกกว่าบ้านอื่นๆ ไปเสียจึงเหมาะ

Do you understand your family or lover? Are you happy?

 • If you want your lover or close to you Love you and not unruly with you, obey as you are everything Aside from you always have to know how to use good words, then you have to think about the benefits, the benefits – the disadvantages they have received,

and most importantly, you must not let them lack the four basic factors. And if you want your love to be stable Can live forever, your kitchen has many interesting books and various branches While eating, he also guided about matters that were beneficial to others. By inducing good things Let each other

 • But if you want your lover to benefit you Pulling out to help you work is not uncommon. You just have to use witty, well-meaning that Let him help you in any way, such as opening a clinic for your spouse to look after.

Or arrange the kitchen To see and then decorate the large And all of those good equipment Or strange than other houses So waste is good.

ตอนที่06

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่05

ตอนที่05

ตอนที่05

3.ความสำเร็จของอาชีพหมอ พยาบาล อยู่ในระดับไหน

•โดยปกติคุณทำงานจริงจัง อดทน และว่าไปตามระบบระเบียบเสมอ แต่ทว่าคุณทำงานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและยังมีผลประโยชน์ส่วนตัวอีกล่ะก็ คุณควรวางแผนงานให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่คุณทำอยู่ เช่นว่า ถ้าคุณเปิดคลินิกรักษาโรคเช่นเดียวกับที่คุณทำอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความผิดเพราะคุณมีความถนัดอยู่แล้ว

ลูกค้าสามารถพบคุณได้ทุกที่ ซึ่งลูกค้ามีความสะดวกสบายในการที่จะพบคุณไม่ต้องรอโรงพยาบาลเปิดทำการ พบคุณได้เป็นเวลา แต่ในโอกาศเปิดคลีนิก สามารถพบคุณได้มากขึ้นง่ายสะดวกขึ้น เป็นผลประโยชน์ของตนเอง คลินิกต้องปรับปรุงให้สวยงามเสมอ

•หากคุณเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งน้อยคนจะรักษาได้เก่งเท่าเทียมคุณ คุณสามารถแก้ไขปัญหาหลายๆ วิธีได้ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเลิศ คุณสามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ในราคาที่คุณต้องการ ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเห็นใจเพื่อนมนุษย์หรือไม่ แต่ถ้าคุณเชี่ยวชาญอย่างนั้นจริง คนที่มีเงินคนที่กล้าได้กล้าเสีย จะเข้ามาพบคุณมากเป็นพิเศษขอให้คุณรักษาระดับความเชี่ยวชาญไว้เถอะ

•แต่ถ้าคุณไม่คิดมีงานนอกระบบ เช่น เปิดคลินิกหรือรับจ๊อบพิเศษในโรงพยาบาลเอกชนทั่วๆ ไปแล้ว คุณควรใฝ่เรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อเสริมให้รู้มากกว่าที่เคยรู้มาก่อน จะทำให้ความรู้นั้นเป็นมรดกตกแก่นักเรียนหมอรุ่นหลังๆ ได้รู้ ไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกต่อไป ห้องทำงานของคุณจึงควรมีตู้หนังสือหรือข่าวสารสำคัญอยู่เสมอ ไม่ควรขาด

What is the success level of the nursing doctor career?

• Usually you work seriously, be patient and always follow the rules. But you work for the common good and have personal interests. You should plan your work in accordance with your duties. For example, if you open a clinic for the same treatment as you do in a hospital.

Which is not wrong because you already have expertise Customers can meet you everywhere. Customers are convenient to meet, you don’t have to wait for the hospital to open. Can meet you for But in the chance of opening a clinic Can find you more easily, more conveniently It’s my own benefit. The clinic must always be beautiful.

• If you are a doctor with expertise Which few people will be able to treat as well as you You can solve many problems, have the aptitude to solve the problems perfectly. You can get the cost at the price you want. Depending on whether you will sympathize with fellow humans or not.

But if you truly master that People with money, enterprising people Will come to see you especially, so please keep your level of expertiseBut if you do not think of having an informal job such as opening a clinic or accepting a special job in a private hospital in general, then you should pursue learning more. To be more knowledgeable than previously known

Will make that knowledge become a legacy for the next generation of medical students to know in order to help fellow humans anymore Your office should therefore always have a bookcase or important news. You shouldn’t miss it.

ตอนที่05

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่04

ตอนที่04

ตอนที่04

2. อาชีพของหมอหรือพยาบาล ควรดูแลความสุขของ คนในครอบครัวและสุขภาพของตนเองเช่นไร จึงจะดูดีตลอดเวลา

• โดยปกติแล้วอาชีพ แบบคุณนั้นไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนถ้ามีก็ทำงานไปด้วยเสมอ หรือไม่เช่นนั้นก็จะไม่ยอมพักผ่อน ดังนั้นบ้านคุณ ควรมีสวนหย่อมเย็นๆ ไว้พักผ่อน เช่น มีน้ำ มีสวนหย่อม หิน ต้นไม้ แต่ถ้าหากคุณจะเปิดคลินิกในยามพักผ่อนก็ไม่เลว เพราะคุณต้องการพักผ่อนที่มี ผลประโยชน์ด้วย ได้พบลูกค้าได้พูดคุยกับลูกค้า ได้ผลประโยชน์ ก็หายเหนื่อย

• หากคุณต้องการให้คนในบ้านมีสุขภาพดีแข็งแรง คุณควรบอกคุณประโยชน์ของการดูแลเรื่องอาหารการกินให้เป็นอย่าง ดี ว่าสิ่งไหนบ้างที่ช่วยเสริมร่างกายให้แข็งแรงไม่มีโรคภัย บอกคุณประโยชน์และโทษในเรื่องอาหารและรวมถึงการออกกำลังกายและดูแลตรวจสุขภาพให้คนในครอบครัวเป็นประจำ เลือกหรือ คัดสรรคุณประโยชน์ของอาหาร มีสวนหย่อมพักผ่อนให้สบายใจ มีอาหารดีๆ จะทำให้สบายกาย

• แต่ถ้าหากคุณเป็นหมอหรือพยาบาล ที่เป็นของประชาชน เป็นส่วนมาก ทำอะไรเพื่อส่วนรวมตลอดเวลา มีอุดมการณ์ หรือ อุดมคติที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ห่างไกลความเจริญ คุณควรสร้างโปรเจคแห่งการช่วยเหลือบ่อยๆ เช่นว่า ร่วมกับกาชาดร่วมกับ มูลนิธิต่างๆ ช่วยคิดช่วยวางแผนให้กับองค์กรเหล่านี้ คุณก็จะมีความสุขได้เช่นกัน ไม่เสียทีว่าเกิดมาเป็นหมอหรือพยาบาลที่มีอุดมคติเป็นของตนเอง ในทำนองเดียวกัน ได้ไปพบประสบการณ์ ของชีวิตคนอื่นๆ ได้ด้วย จึงพร้อมที่จะเสียสละแรงกายแรงใจ

2. Doctor or nurse’s occupation Should take care of the happiness of How are people in their family and health? So it will look good all the time.

• Usually, careers You don’t have time to rest, if you always have work. Or else he will not rest So your house Should have a cool garden to relax For example, there is water, gardens, rocks, trees, but if you are going to open a clinic during your vacation, it’s not bad. Because you want to rest there Benefit too Meet customers, talk to customers Benefit Lost tired

• If you want people in the house to be healthy and strong You should tell the benefits of taking good care of your diet. That what helps to strengthen the body without disease Tell the benefits and harms of food and exercise and regular health checks for your family. Choose or select food benefits There is a garden to relax and have good food. Will ease the body.

• If you are a doctor or nurse Belonging to the majority of people, doing anything for the public at all times. Ideal to help fellow humans who are far from prosperity. You should create frequent help projects such as the Red Cross and various foundations. Help think, help plan for these organizations You will be happy too. Not convinced that he was a doctor or a nurse of his own ideal. Likewise Went to experience Of other people’s lives, so are ready to sacrifice physical strength and inner strength.

ตอนที่04

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่03

ตอนที่03

ตอนที่03

ในเชิงส่วนตัว

1. อาชีพหมอหรือพยาบาล ทำอย่างไรจึงจะมีความมั่นคง หรือว่าเจริญได้นั้นมีวิธีการเช่นไร

 • หากคุณเป็นหมอหรือพยาบาลที่มีอุดมคติหรือ อุดมการณ์ ทำงานให้กับประชาชนโดยแท้ ไม่ได้หวังเงินตราหรือ ความร่ำรวยมากจนเกินไป คุณต้องคิดและวางแผนใช้สามัญ สำนึกของจิตใจในการทำงาน คิดอย่างไรจึงจะช่วยคนที่ไม่มีโอกาสได้รับการคลายทุกข์ได้อย่างทั่วถึง คุณต้องใช้วิธีการสื่อสาร สัมพันธ์ หรือการโฆษณาด้วยสื่อต่างๆ ว่าคุณต้องการรักษาคนไข้ตามที่ตนคิดวางแผนไว้ เช่น ราคาไม่สูงจนเกินไป ใครๆ ก็จะเข้ามาหาคุณ คุณต้องใจเย็น พูดจาดี อัธยาศัยไมตรีดีต่อคนไข้เสมอ จึงจะทำให้เป็นขวัญและกำลังใจ โต๊ะทำควรมีความเย็น ห้องทำงาน ก็ควรมีสีเขียวอ่อนๆ จะได้สดชื่น ห้องนอนก็เช่นกันควรใช้สีฟ้า อ่อนๆ หรือเขียวอ่อน ทำให้มีคุณมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา มีความใจเย็นเสมอ เมื่อคนไข้เห็นคุณจะประทับใจ

 • แต่ถ้าหากคุณเป็นหมอหรือพยาบาลที่ต้องมีคลินิก หรือโรงพยาบาลส่วนตัว ทำผลประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว คุณนั้นต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี ควรดูแลตัวเองให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆ ให้สูงกว่าปกติ และภาพลักษณ์ของตัวเองต้องดูดี ห้องทำงานหรือคลินิกต้องดูดีมีระเบียบระบบ การทำงาน ต้องมีขั้นตอนวางแผนการทำงานให้อยู่ในระบบเสมอ ไม่ใช่อะไร ก็ได้เช่นกัน ห้องนอนต้องมีนาฬิกามีเวลา เพื่อเสริมให้รับผิดชอบ มากขึ้น

 • แต่ถ้าหากคุณเป็นหมอ หรือพยาบาลที่เป็นระดับหัวหน้า หรือผู้นำ และต้องการให้ลูกน้องบริวารปฏิบัติตัวหรือปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบเป็นอย่างดี คุณต้องเป็นหมอที่มีความกล้าหาญพอสมควร จึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้ มีความแคล่วคล่องว่องไว ทำงานได้รวดเร็ว มีการตัดสินใจได้ดีมาก กล้าที่จะตัดสินใจ ไม่กลัวเป็นกลัวตาย ห้องนอนต้องมีสัญลักษณ์แห่งงานเสมอ เช่น เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด เพื่อให้เห็นว่ามีความพร้อมตลอด แต่ห้องนอนนั้นควรมีมุมส่วนตัวไว้จัดสัญลักษณ์เหล่านี้ไว้เตือนใจยิ่งดี ว่าพร้อมเสมอถ้าหากจะลุย ไปงานหรือมีกรณีฉุกเฉิน

In a private way

1. Doctor or nurse How to be stable Or how to grow, how is it?

 • If you are a doctor or nurse with ideals or ideologies, truly work for the people Didn’t expect currency Too rich You must think and plan for ordinary use. Realization of the mind at work How can you help people who have no opportunity to receive relief? You must use communication methods or advertising with various media. That you want to treat the patient as you have planned, for example the price is not too high, everyone will come to you You must always be calm, good-natured, and friendly to the patient. So will make you morale The desk should be cool, the work room should be light green, to get freshness, the bedroom should also use light blue or light green. Make you lively all the time. Always have calmness When patients see you, you’ll be impressed.
 • But if you are a doctor or nurse that needs a clinic Or private hospital Making personal and public benefits You must have a good image. Should take care of yourself to be a person with responsibility in that duty Higher than usual And his image must look good The office or clinic must look good, have a work system, must always have a working plan in the system, not anything, the bedroom must have a clock, have time. To supplement responsibility More

ตอนที่03

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่02

ตอนที่02

ตอนที่02

ในเชิงส่วนรวม

• ความเจ็บปวดทรมานของชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ล้วนแต่ไม่มีใครอยากเป็น เพราะคนที่เจ็บปวดนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่น่ามอง น่าเวทนายิ่งนัก นั่นเป็นเพราะกรรมหรือการส่งผลมาจากในอดีต ของการกระทำแต่ละคนเป็นตัวบอกเหตุ แต่ทว่าคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ คุณจะเป็นผู้ช่วยคลายความเวทนา อันจะเกิดในสังคมเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

• ภาพของความเจ็บปวดหรือการทรมาน ล้วนเป็นภาพที่ไม่น่ามองทั้งสิ้น หากภาพแบบนี้อยู่ในสังคมมากเกินไปจะทำให้ ไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยร่วมด้วย ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ไม่ อยากเป็น หรืออยากร่วมด้วย เพราะมันคือกรรมของคนคนนั้น ที่กำลังถูกรับผิดชอบมาจากแรงแห่งการกระทำ แต่หมอหรือ พยาบาล ต้องมาเหนื่อยมาทุกข์แทนโดยการแก้กรรมให้คน เหล่านั้น ต้องมาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่

• แก้ไขมนุษย์ให้คืนสู่สภาพแบบชีวิตปกติ ปราศจากความเจ็บปวดและทรมาน อันมนุษย์เราล้วนต้องจดจำความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งได้ดี แต่น้อยคนจะซาบซึ้งว่าหมอหรือ พยาบาลเป็นผู้ช่วยชีวิตให้กลับคืนมา อาชีพนี้คล้ายๆ คนปิดทองหลังพระที่อยู่ในสังคม แต่มีคุณค่ามากมายมหาศาล เพราะเป็น อาชีพที่คืนชีวิตให้เจ้าของมีเวลาไปแก้กรรมตนเองได้อีกครั้งหนึ่ง สุดแต่ว่าจะสำนึกได้ไหม

• เป็นผู้ที่คอยแก้ไขชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ให้คืนสู่สภาพปกติ โดยปราศจากข้อต่อรอง เมื่อเห็นคนไข้เข้ามาหมอไม่มีโอกาส ได้ถามว่าเป็นใคร ลูกเต้าเหล่าใคร มีความเป็นมาอย่างไร เพราะ ถ้าหากเป็นจิตวิญญาณหมอหรือพยาบาลต้องช่วยชีวิตอย่างเดียว ต้องช่วยทุกคนที่มาขอร้องให้ช่วย มิเช่นนั้นเป็นความผิดโดย จิตวิญญาณ นอกเสียจากว่าจะถามเรื่องที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ครั้งนี้มีเหตุและผลอย่างไร จึงได้เป็นโรคร้ายประเภทนี้

Publicly

• The suffering of human or animal life is all but no one wants to be. Because the pain is all that is not worth seeing Very distressing That is because of karma or the result from the past. Of each action is a case But you can help him You will help relieve distress. Which will happen in these societies as well.

• Images of pain or torture Are all pictures that are not worth seeing If this kind of image is in the society too much will cause Not likely to live together with Pain is something that anyone doesn’t want to be. Or want to join Because it is the object of that person That is being responsible from the force of action But the doctor or nurse must come to the suffering instead by solving the karma for those who have to do a great job.

• Resolve human beings to return to normal life. Without pain and suffering All human beings have to remember the pain that occurs each time well. But few people appreciate that the doctor or The nurse is rescued. This career is similar. People in the society behind But there is a tremendous value because it is A career that gives life back to the owner to have time to fix one’s own karma once more. But can it be realized?

ตอนที่02

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่01

ตอนที่01

ตอนที่01

อาชีพหมอ พยาบาล

อาชีพหมอ หรือพยาบาลนั้น เป็นอาชีพของบุคคลที่ต้องเสียสละเป็นอย่างมาก ต้องใช้ความอดทน ความกล้า และ มีความเหน็ดเหนื่อยบ้างเป็นบางครั้งบางคราว แต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้จิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้เสียสละ ผู้ให้ มีเมตตา พร้อม ที่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

ด้วยอดีตชาติที่ผ่านมา คุณไม่ค่อยได้มีโอกาสดูแลผู้อื่นได้ อย่างเต็มที่ ทั้งที่คุณมีโอกาสมากมาย และเคยมีอำนาจวาสนา ซึ่งล้วนแต่ใหญ่โตมาทั้งนั้น แต่เคยเสวยสุขเสียจนมากเกินไป จนลืมไปว่าคนที่มีทุกข์มีกรรมซึ่งรอคอยความช่วยเหลือจากคุณอยู่ เกิดมาในชาตินี้จึงต้องรับทุกข์มากกว่าใครๆ คือการดับทุกข์ ดับความเจ็บปวด ดับความถดถอย ให้ฟื้นคืนความรู้สึกใหม่ๆ ให้กับชีวิตคนอื่น

อาชีพหมอหรือพยาบาล จึงเกิดมาเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับ ความเป็นความตายโดยไม่มีข้อต่อรอง ถึงแม้ว่าความทุกข์ของผู้อื่นจะคลายทุกข์ได้หมดไปทั้ง 2 ด้าน คือ ความทุกข์หายไป หรือหายจากความเจ็บปวด คือการได้หายป่วยจากโรคร้ายต่างๆ หรือเน้นอีกนัยก็คือ การตายซึ่งหายไปจากความเจ็บปวดโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นหรือตายนั้นหมอไม่มีความผิดเพราะถือว่าเป็นการช่วยอย่างดีที่สุดแล้ว นั่นเป็นคราวของการจากไปของคนคนนั้น มันถึงเวลาต่างหาก

การได้ช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์ การทรมานของ ชีวิตมนุษย์หรือสัตว์เป็นหน้าที่ของหมอ หรือพยาบาล จึงนับว่า เป็นอาชีพที่มีความสำคัญที่เกี่ยวกับความตายโดยตรง ต้องไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแอบแฝงมากจนเกินไป เช่น การเงิน มิเช่นนั้นการ ช่วยเหลือคนอื่นจะไม่ใช่หน้าที่โดยจิตวิญญาณที่แท้จริง

การได้มีงานทำเป็นหมอ หรือพยาบาล โดยใช้จิตวิญญาณ ในการกระทำนั้น หมายถึงการได้ทำงานตามอุดมการณ์หรืออุดมคติ ที่วางไว้ให้มีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ การช่วยชีวิตเป็นบุญมหาศาล สิ่งดีๆจึงจะต้องตามมามากมาย เพราะ คุณเกิดมาโดยการช่วยชีวิตผู้อื่นให้ได้รับโอกาสอีกครั้ง เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ ถ้าเพียงเพื่อหวังให้มีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไป

That doctor or nurse career Is a career of people who have to sacrifice a lot Requires patience, courage and With some weariness from time to time But is a career that requires the spirit of being a sacrifice who is merciful That helps others to escape suffering.

With past history You rarely have the opportunity to take care of others fully, even if you have many opportunities. And used to have ascendancy Which are all great But used to eat too much Until forgetting that those who are suffering have karma waiting for your help Born in this nation, therefore must suffer more than anyone else. Is to end suffering Quench the pain Extinguish the regression to restore new feelings For others’ lives

Doctor or nurse career Therefore was born to act on Death without bargaining Although the suffering of others will be completely exhausted. 2 aspects are suffering Or disappear from pain Is to recover from various diseases Or emphasize the other means Death which completely disappeared from the pain Regardless of whether or not he is dead, the doctor is not guilty because it is considered the best help. That was the time of the departure of that person. It’s time.

To save lives from suffering The torture of human or animal life is the duty of a doctor or nurse and therefore is considered a career that is directly related to death. There must not be too many hidden things such as finance. Helping others is not a duty by a true spirit.

ตอนที่01

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่11

ตอนที่11

ตอนที่11

วิธีการตกแต่งบ้านสื่อสารมวลชนให้ร่ำรวย

บ้านของคนที่มีอาชีพนี้ ต้องมีความสดชื่น มีธรรมชาติ และที่สำคัญต้องมีข่าวสารสามารถฟังข่าวคราวได้ทุกประเภท พูดได้ง่ายๆ การคมนาคมสะดวก สื่อสารง่าย สามารถสร้างประโยชน์แม้นว่าอยู่ภายในบ้าน และบ้านต้องมีความเย็น มีการดูแลที่ดีอยู่ตลอดเวลา

การเสริมวาสนาให้กับบ้าน ต้องปลูกไม้ผลยืนต้นไว้หน้า บ้านจะเป็นสิริมงคล เช่น มะยม ขนุน มะม่วง ชมพู่ จะทำให้เป็นที่นิยม น่าชื่นชมชื่นชอบอยู่ตลอดเวลา มีชื่อเสียงไปไกล

• ห้องนอน ต้องกว้างใหญ่ มีซอกมุมสำหรับอ่านหนังสือ หรือดูข่าวสารได้ตลอดเวลา หากชั่วโมงเร่งด่วนยิ่งสมควรจะต้องรู้ พูดได้ง่ายๆ สามารถปฏิบัติงานในห้องนอนได้

• ห้องครัว ด้วยเป็นคนที่รู้จักความคุ้มค่าของเวลา รวมถึงข้าวของเครื่องใช้จึงมักเก็บกักตุนสิ่งคุ้มค่ากว่าการซื้อที่ละชิ้น จึงควรมีตู้เก็บของไว้ให้สวยงาม เช่น ตู้ติดฝาผนังบ้าน ตู้วาง บ้าง และต้องสวยงามโชว์ได้หยิบได้ ครอบครัวจะได้มีความสุข

• ห้องเก็บของ ด้วยเป็นคนที่รักการสะสม เดินทางท่องเที่ยว หรือปฏิบัติงานไปด้วย มีความสุขกับสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ จึงทำให้เป็นคนที่นิยมสะสมสิ่งของต่างๆ จากที่โน่นที่นี่ ประเทศต่างๆ ไว้เป็นที่ระลึก ห้องเก็บของจึงมีทั้งแขวนตามฝาผนัง ตู้โชว์ และวางไว้เป็นธรรมชาติจึงจะดีที่สุด โดดเด่นตระการตา และซ่อนไว้ลึกลับอีกมากมาย

• มุมพักผ่อน โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนที่บ้าน และจะให้ดีที่สุดมุมพักผ่อนต้องดูดีมีระเบียบ มีข้าวของเครื่องใช้ครบชุดครบเซต เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ผ้าพิงเก้าอี หรือผ้าคลุม ทีวีตู้เย็น ควรอยู่ในโซนสีเดียวกัน

และที่สำคัญควรมีมุมหนังสือ ข่าวสาร สาระ น่ารู้ ควรมีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นไว้บริเวณบ้าน จะทำให้สุขภาพของทุกคนภายในบ้านแข็งแรง และมีความสุข

• ห้องน้ำ ต้องกว้างใหญ่ แข็งแรง และที่สำคัญนั้น ต้องมีเกรดมีคุณภาพ สภาพคงทนแข็งแรง ปลอดภัยคุ้มค่า และที่ สำคัญต้องมีข้าวของเครื่องใช้ครบชุดครบเซต ต้องมีธรรมชาติใน ห้องน้ำด้วย พูดง่ายๆ มีหน้าต่างสามารถมองเห็นธรรมชาตินั้นๆ ได้เพื่อจะทำให้ห้องน้ำสะอาดปลอดโปร่งดีมากๆ

• ห้องรับแขก โดยปกติคุณไม่ค่อยรับแขกภายในบ้าน มักชอบรับแขกสำคัญนอกบ้านมากกว่า หรือพบกันที่ทำงาน แต่เพื่อความสุขความสบาย มักจะนิยมห้องรับแขกที่มีข้าวของเครื่องใช้ที่มีคุณภาพทั้งสิ้น แข็งแรงและใช้ได้เป็นเวลานาน พร้อมกันทั้งนั้นมักจะหรูหราและมีคุณภาพ จะทำให้คุณรู้สึกดี มีความมั่นคงในชีวิต

• ห้องทำงาน ด้วยเป็นคนที่รักการเดินทาง และดูแล เอาใจใส่กับภาวะสิ่งแวดล้อมรอบข้างนั้นเอง จึงตกแต่งห้องทำงาน ด้วยวัสดุอย่างดี แต่มีระเบียบแบบแผน กล้าตัดสินใจในการเลือก เข้ามาห้องทำงานจึงมักกว้างใหญ่ และมีของกระจุกกระจิกโชว์ ไว้มากมาย แต่ส่วนมากแล้วมักเกี่ยวกับเรื่องงานแทบทั้งสิ้น

• การแต่งกาย โดยปกติแล้วคุณจำเป็นต้องแต่งกายให้ ดูดีอยู่ตลอดเวลา คือหรูหราและมีรสนิยม หากปฏิบัติงานจริงๆ อาจจะปล่อยไปตามบทบาทและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ แต่ทว่าบทจะ พักผ่อนหรือออกงานสังสรรพบปะผู้คนกับกลุ่มคนจำนวนมาก มักจะแต่งกายและดูดีเสมอ

พูดได้ง่ายๆ เสื้อผ้าต้องแพรวพราว ไม่เรียบง่าย ต้องมีระบาย หรือค่อนข้างพิถีพิถันเป็นพิเศษ ว่าตัวเองนั้นเพียบพร้อม ด้วยเงินตรา มีรสนิยมที่ดี

เครื่องประดับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ต้องมีอย่างครบถ้วน ดูดี มีรสนิยม และมั่งคั่งหรูหรา ใครๆ ก็ยอมรับ เป็นที่นิยมชมชอบ ให้เอาเป็นแบบอย่างที่ดี

How to decorate your home for mass communication. <<

House of people with this profession Must be fresh, natural and important. Must have news. Can listen to all kinds of news. Easy to speak, convenient transportation, easy communication, can create benefits even if inside the house. And the house must be cold Have good care at all times

Supplementing the house Must plant fruit trees in front of The house will be auspicious, such as gooseberry, jackfruit, mango, apple, will make it popular. Appreciate all the time. Has a long reputation.

• Bedroom Must be vast There is a corner for reading books. Or view news at any time If the rush hour is more appropriate, it must be easy to say, able to work in the bedroom.

ตอนที่11

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่10

ตอนที่10

ตอนที่10

ทิศอันเป็นมงคลที่เหมาะสมของนักสื่อมวลชน

1. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะทำให้คุณได้รับเกียรติ เป็นหัวโจกเป็นผู้นำ และประชาชนคนอื่นๆ ว่าอย่างไรก็มักจะว่าไปตามคุณอย่างนั้น ไม่หือไม่อือ ให้คุณเป็นคนยิ่งใหญ่

2. ทิศใต้ เป็นทิศที่ให้การต้อนรับขับสู้อย่างล้นหลามภูมิใจคุณยกย่องคุณเป็นอย่างมาก เป็นทิศที่ทำให้คุณมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ และมีชื่อขจรขจายไปไกลแสนไกล

3. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ– หากคุณไปทำข่าว พิสูจน์ข่าวหรือวิจารณ์ข่าว จะมีคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นที่นิยมชมชอบเป็นการส่วนตัวมากเลยทีเดียว

4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ทำให้คุณคิดมากกังวล กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยไม่สะดวก แต่เป็นทิศที่ทำผลประโยชน์ให้คุณเป็นอย่างดี

5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่คุณได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ หากคุณรู้จักพูดรู้จักคิด และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเหล่านั้น ตอบแทนผลประโยชน์ให้ไม่ถอย คุณจะได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากกลับมาทดแทนเช่นกัน

ทิศอันไม่เป็นมงคลต่อสื่อสารมวลชน

1. ทิศตะวันตกเฉียงใต้– หากคุณเป็นนักสื่อมวลชน สาวสวย ไปทิศนี้แล้วมักจะถูกมองด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยาม ทำให้คุณคิดมากเป็นพิเศษ แต่จริงๆ แล้วไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่าสายตาหรอก

2. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ– หากคุณเป็นนักพูด นักข่าว ไปพิสูจน์ได้ไปปรึกษาหารือได้ แต่ถ้าไปเอาผลประโยชน์กลับมา คนทิศนั้นไม่ไว้ใจคุณหรอก

3. ทิศตะวันตก ไปทิศนี้มักพบกับคู่แข่ง ศัตรู คนที่เก่งกว่าจะกระแหนะกระแหนให้อึดอัดใจเล่นให้สงบสติอารมณ์ ไว้เสมอ หากต้องการจะไปจริงๆ

4. ทิศตะวันออก– เป็นทิศที่เขาต้อนรับคุณดี พูดจาดี พูดหวานกับคุณ แต่ขณะเดียวกันอาจจะหลอกให้คุณติดกับเขา ก็ได้ ให้ระวังไว้

The right auspicious direction of the mass media

1. Southeast Will give you the honor As a leader And other people How often do you say that you do not like that? You are a great person.

2. South is a direction that gives you a lot of pride. Is a direction that makes you famous, honored and named far away.

3. Northwest – If you go to do news Prove news or criticize news There will be people to cooperate very well. Is a very popular favorite.

4. Southwest Is a direction that makes you think a lot of worry Afraid that it is not safe, inconvenient But is a direction that benefits you very well.

5. Northeast Is the direction that you get full benefit If you know, speak, know, think And bring things that are beneficial to them Reward for benefits not to fall back. You will get a lot of benefits as well.

The auspicious direction of the mass media

1. Southwest – If you are a beautiful woman in this direction, you will often be seen with disdain. Makes you think very special, but actually there is nothing more serious than your eyes.

2. Northwest – If you are a speaker, journalists can prove to consult. But if going to take benefits back That person doesn’t trust you.

3. West To this direction, often meet with competitors Always if you really want to go.

4. East – Is the direction that he welcomes you well, speak well, speak sweet to you But at the same time may be tricking you into sticking to him. Be careful.

ตอนที่10

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com