อาชีพหมอ พยาบาล ตอน การเงินมั่นคง แค่ไหน

การเงินมั่นคง

6.การเงินมั่นคง แค่ไหน ทำอย่างไรหากไม่มั่นคง

การเงินมั่นคง หากคุณต้องการผลประโยชน์ในอาชีพหมอให้มากกว่า
ที่เป็นอยู่ คุณควรมีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
เฉพาะเรื่องได้อย่างถูกวิธี จึงจะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์จาก
การทำงานอีกต่อหนึ่ง เช่น คุณลงทุนเปิดคลินิก โรงพยาบาล แต่
ถ้าจะทำอย่างนั้นได้ ผู้ใหญ่ต้องสนับสนุน และความรู้ความ
สามารถมากเป็นพิเศษ ห้องเก็บของในบ้านหรือในคลินิก ต้องมี
แต่หนังสือหรือตำรับตำราที่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ที่มานั่งคอยด้วย
แต่ถ้าคุณต้องการเก็บเงินเก็บทองเหมือนคนอื่นๆ คุณสามารถวางแผนห้องเก็บเงิน

หรือเก็บข้าวของอุปกรณ์ ให้ดูสวยงามอยู่เสมอ เพราะการทำเช่นนี้จะส่งผลให้คุณมีเงินทองไม่
ชาดมือ คนอื่นๆ มีอะไร หรือสามารถใช้เงินทองอะไรได้ คุณก็
สามารถได้เช่นกัน พูดได้เลยว่ ทุกสิ่งทุกอย่งที่เป็นอุปกรณ์
ข้าวของเครื่องใช้ต้องดูดีหมด หรูหราในสายตาคนอื่นๆ
แต่ถ้าคุณต้องการหากินง่ายหากินคล่องเงิน
ทองไม่ขาดมือ และสามารถหาเงินได้หลาย
วิธีการ คุณควรนำสิ่งแปลกๆ ข้าม ควบคู่
กับวิชาที่คุณถนัด ช่น นำสินด้นำเข้า เครื่อง
มือที่ทันสมัยคว่สถานที่อื่นๆ คุณก็จะได้รับ
การตอบรับมากเป็นพิเศษ

If you want to get more benefits for your medical career, then you should have proper knowledge and expertise in a specific subject. Therefore, you will receive benefits from the work.
For example, you invest in a hospital clinic, but if you can do that Adults must support And especially knowledge and ability The storage room in the house or in the clinic must have
but a book or recipe that is useful for the patients who come to sit with, but if you want to save money like other people You can plan the cash register.

or store accessories To always look beautiful Because doing so will result in you having no money.
What other people have or can use. You can also say that everything. Which is the equipment.
The appliances must look all good. Luxury in the eyes of others.
But if you want to earn a living, easy money, money is not short of money and can make many money. Such as imported equipment, modern hands, other places You will receive a very special response.

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่07

อาชีพหมอ

อาชีพหมอ

5.ปัญหาฟ้องร้อง (ที่อาจจะเจอ)

  • วันนี้แพทย์ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนจำนวนมากซึ่งในหลายกรณีมีสาเหตุมาจากแพทย์ทำงานไม่ถูกต้อง อันนี้เราต้องยอมรับผิดโดยปริยาย บางท่านอาจคิดว่าหากคุณไม่ต้องการถูกฟ้องจะต้องมีผู้ป่วยที่ดี มีความรู้มากมายคุยกับคนไข้ได้ดี เพื่อไม่ให้ถูกฟ้อง

แต่ทั้งนี้การฟ้องร้องนอกจากจะเกิดจากความผิดพลาดของหมอแล้ว ยังมีหลายๆ เคสที่หมอได้ทำการรักษาอย่างถูกต้อง

  • แต่ก็ยังถูกฟ้องอยู่ดีเพราะผลข้างเคียงของการรักษา การตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยไม่ดีเท่าที่ควร และยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้นควรต้องทำความเข้าใจและมองถึงปัญหาในมุมมองของผู้ป่วยเสียก่อน

  • โดยผู้ป่วยทุกคนเขาก็ต้องการที่จะรักษาให้หายจากอาการป่วยหรือดีขึ้น แต่ถ้ารักษาแล้วอาการแย่ลง คิดว่าจะเป็นความผิดของใครถ้าไม่ใช่หมอ!! ทั้งนี้เพราะเขาลืมมองว่ามันอาจจะเกิดจากตัวโรคเองที่มันมีโอกาสแย่อยู่แล้ว หรือรักษาไม่หายขาด หรือเกิดจากผลข้างเคียงในการรักษา ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เกิดปัญหาฟ้องร้องหมอขึ้นมานั่นเอง

5. Litigation issues (That may be found)

  • Today, doctors have been affected by a number of complaints, which in many cases are caused by doctors not working properly. This one, we must admit wrong by default.
    Some of you may think that if you do not want to be sued, there must be a good patient. Has a lot of knowledge, can talk well with patients To not be sued.

However, the prosecution not only caused the doctor’s mistake, there are still many cases that the doctor has treated correctly

  • Still being sued because of the side effects of treatment. The patient’s response to treatment is not as good as it should be. And also many other factors.

Therefore, it is important to understand and look at the problem from the patient’s point of view first.

  • By all patients, they want to be healed or better. But if the treatment gets worse Who do you think it would be if you were a doctor !! This is because he forgot to see that it may be caused by the disease itself,
    which has a bad chance already. Or cannot be cured Or caused by side effects in the treatment All of these factors have caused the problem to prosecute doctors.

อาชีพหมอ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com