อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่06

ตอนที่06

ตอนที่06

ตอนที่06

4.ครอบครัวหรือคนรักเข้าใจดีไหม ราบรื่นชื่นมื่นไหม

  • หากคุณต้องการให้คนรักหรือคนใกล้ชิดคุณ รักคุณและไม่ดื้อด้านกับคุณเชื่อฟังตามที่คุณเป็นไปทุกอย่างนั้น นอกจากคุณต้องรู้จักใช้คำพูดที่ดีก่อนเสมอแล้วคุณต้องคิดถึงผลประโยชน์ ผลดี-ผลเสีย ที่เขาเหล่านั้นได้รับด้วยและที่สำคัญคุณต้องไม่ให้เขาขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐาน

อาทิเช่นว่า ห้องครัวของคุณควรมีความพร้อมในเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีประโยชน์เสมอ ของกินของใช้ต้องดูดีมีคุณประโยชน์ ห้องครัวสามารถขยายทำอะไรได้มากกว่าการเป็นครัว เช่น สำหรับดื่ม พูดคุย สนทนาหลังรับประทานอาหารพร้อมกัน เช่น ฟังเพลง ดูข่าวสาร อาจจะมีทีวีอยู่ในครัวได้ด้วยยิ่งดี

  • และถ้าคุณต้องการให้ความรักของคุณมั่นคงเป็นปึกแผ่น อยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งนั้นห้องครัวคุณมีหนังสือที่เป็นเรื่องสาระน่ารู้มากมายหลากหลายแขนงหลายศาสตร์มาว่างไว้ ขณะร่วมรับประทานอาหารยังได้ชี้นำชี้แนะในเรื่องที่มีคุณประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆ ด้วยการชักนำในเรื่องดีๆ ให้กัน

กลับทำให้ตนเองพึ่งพากันมากขึ้นและมีกิจกรรมให้ต้องทำร่วมกันเสมอ จึงทำให้มั่นคง ห้องครัวประเภทนี้ควรใช้ตู้ โต๊ะ ที่เป็นไม้จะดูดีกว่าอย่างอื่นๆ ไม้เป็นวัสดุที่ให้ความสุข ความนุ่มนวล ถ้าหากจะใช้แกะสลักเข้าร่วมยิ่งดี

  • แต่ถ้าคุณต้องการให้คนรักของคุณมีผลประโยชน์ต่อคุณ ดึงออกมาช่วยคุณทำงานก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพียงแต่คุณต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณให้ดีว่า ให้เขาช่วยคุณในลีกษณะใดบ้าง เช่นว่า เปิดคลินิก ให้คู่ครองดูแล หรือจัดห้องครัว ให้ดูแล้วอลังการใหญ่โต และข้าวของอุปกรณ์นั้นล้วนแต่ดีๆ หรือแปลกกว่าบ้านอื่นๆ ไปเสียจึงเหมาะ

Do you understand your family or lover? Are you happy?

  • If you want your lover or close to you Love you and not unruly with you, obey as you are everything Aside from you always have to know how to use good words, then you have to think about the benefits, the benefits – the disadvantages they have received,

and most importantly, you must not let them lack the four basic factors. And if you want your love to be stable Can live forever, your kitchen has many interesting books and various branches While eating, he also guided about matters that were beneficial to others. By inducing good things Let each other

  • But if you want your lover to benefit you Pulling out to help you work is not uncommon. You just have to use witty, well-meaning that Let him help you in any way, such as opening a clinic for your spouse to look after.

Or arrange the kitchen To see and then decorate the large And all of those good equipment Or strange than other houses So waste is good.

ตอนที่06

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com