อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่05

ตอนที่05

ตอนที่05

3.ความสำเร็จของอาชีพหมอ พยาบาล อยู่ในระดับไหน

•โดยปกติคุณทำงานจริงจัง อดทน และว่าไปตามระบบระเบียบเสมอ แต่ทว่าคุณทำงานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและยังมีผลประโยชน์ส่วนตัวอีกล่ะก็ คุณควรวางแผนงานให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่คุณทำอยู่ เช่นว่า ถ้าคุณเปิดคลินิกรักษาโรคเช่นเดียวกับที่คุณทำอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความผิดเพราะคุณมีความถนัดอยู่แล้ว

ลูกค้าสามารถพบคุณได้ทุกที่ ซึ่งลูกค้ามีความสะดวกสบายในการที่จะพบคุณไม่ต้องรอโรงพยาบาลเปิดทำการ พบคุณได้เป็นเวลา แต่ในโอกาศเปิดคลีนิก สามารถพบคุณได้มากขึ้นง่ายสะดวกขึ้น เป็นผลประโยชน์ของตนเอง คลินิกต้องปรับปรุงให้สวยงามเสมอ

•หากคุณเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งน้อยคนจะรักษาได้เก่งเท่าเทียมคุณ คุณสามารถแก้ไขปัญหาหลายๆ วิธีได้ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเลิศ คุณสามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ในราคาที่คุณต้องการ ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเห็นใจเพื่อนมนุษย์หรือไม่ แต่ถ้าคุณเชี่ยวชาญอย่างนั้นจริง คนที่มีเงินคนที่กล้าได้กล้าเสีย จะเข้ามาพบคุณมากเป็นพิเศษขอให้คุณรักษาระดับความเชี่ยวชาญไว้เถอะ

•แต่ถ้าคุณไม่คิดมีงานนอกระบบ เช่น เปิดคลินิกหรือรับจ๊อบพิเศษในโรงพยาบาลเอกชนทั่วๆ ไปแล้ว คุณควรใฝ่เรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อเสริมให้รู้มากกว่าที่เคยรู้มาก่อน จะทำให้ความรู้นั้นเป็นมรดกตกแก่นักเรียนหมอรุ่นหลังๆ ได้รู้ ไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกต่อไป ห้องทำงานของคุณจึงควรมีตู้หนังสือหรือข่าวสารสำคัญอยู่เสมอ ไม่ควรขาด

What is the success level of the nursing doctor career?

• Usually you work seriously, be patient and always follow the rules. But you work for the common good and have personal interests. You should plan your work in accordance with your duties. For example, if you open a clinic for the same treatment as you do in a hospital.

Which is not wrong because you already have expertise Customers can meet you everywhere. Customers are convenient to meet, you don’t have to wait for the hospital to open. Can meet you for But in the chance of opening a clinic Can find you more easily, more conveniently It’s my own benefit. The clinic must always be beautiful.

• If you are a doctor with expertise Which few people will be able to treat as well as you You can solve many problems, have the aptitude to solve the problems perfectly. You can get the cost at the price you want. Depending on whether you will sympathize with fellow humans or not.

But if you truly master that People with money, enterprising people Will come to see you especially, so please keep your level of expertiseBut if you do not think of having an informal job such as opening a clinic or accepting a special job in a private hospital in general, then you should pursue learning more. To be more knowledgeable than previously known

Will make that knowledge become a legacy for the next generation of medical students to know in order to help fellow humans anymore Your office should therefore always have a bookcase or important news. You shouldn’t miss it.

ตอนที่05

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com

อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่04

ตอนที่04

ตอนที่04

2. อาชีพของหมอหรือพยาบาล ควรดูแลความสุขของ คนในครอบครัวและสุขภาพของตนเองเช่นไร จึงจะดูดีตลอดเวลา

• โดยปกติแล้วอาชีพ แบบคุณนั้นไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนถ้ามีก็ทำงานไปด้วยเสมอ หรือไม่เช่นนั้นก็จะไม่ยอมพักผ่อน ดังนั้นบ้านคุณ ควรมีสวนหย่อมเย็นๆ ไว้พักผ่อน เช่น มีน้ำ มีสวนหย่อม หิน ต้นไม้ แต่ถ้าหากคุณจะเปิดคลินิกในยามพักผ่อนก็ไม่เลว เพราะคุณต้องการพักผ่อนที่มี ผลประโยชน์ด้วย ได้พบลูกค้าได้พูดคุยกับลูกค้า ได้ผลประโยชน์ ก็หายเหนื่อย

• หากคุณต้องการให้คนในบ้านมีสุขภาพดีแข็งแรง คุณควรบอกคุณประโยชน์ของการดูแลเรื่องอาหารการกินให้เป็นอย่าง ดี ว่าสิ่งไหนบ้างที่ช่วยเสริมร่างกายให้แข็งแรงไม่มีโรคภัย บอกคุณประโยชน์และโทษในเรื่องอาหารและรวมถึงการออกกำลังกายและดูแลตรวจสุขภาพให้คนในครอบครัวเป็นประจำ เลือกหรือ คัดสรรคุณประโยชน์ของอาหาร มีสวนหย่อมพักผ่อนให้สบายใจ มีอาหารดีๆ จะทำให้สบายกาย

• แต่ถ้าหากคุณเป็นหมอหรือพยาบาล ที่เป็นของประชาชน เป็นส่วนมาก ทำอะไรเพื่อส่วนรวมตลอดเวลา มีอุดมการณ์ หรือ อุดมคติที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ห่างไกลความเจริญ คุณควรสร้างโปรเจคแห่งการช่วยเหลือบ่อยๆ เช่นว่า ร่วมกับกาชาดร่วมกับ มูลนิธิต่างๆ ช่วยคิดช่วยวางแผนให้กับองค์กรเหล่านี้ คุณก็จะมีความสุขได้เช่นกัน ไม่เสียทีว่าเกิดมาเป็นหมอหรือพยาบาลที่มีอุดมคติเป็นของตนเอง ในทำนองเดียวกัน ได้ไปพบประสบการณ์ ของชีวิตคนอื่นๆ ได้ด้วย จึงพร้อมที่จะเสียสละแรงกายแรงใจ

2. Doctor or nurse’s occupation Should take care of the happiness of How are people in their family and health? So it will look good all the time.

• Usually, careers You don’t have time to rest, if you always have work. Or else he will not rest So your house Should have a cool garden to relax For example, there is water, gardens, rocks, trees, but if you are going to open a clinic during your vacation, it’s not bad. Because you want to rest there Benefit too Meet customers, talk to customers Benefit Lost tired

• If you want people in the house to be healthy and strong You should tell the benefits of taking good care of your diet. That what helps to strengthen the body without disease Tell the benefits and harms of food and exercise and regular health checks for your family. Choose or select food benefits There is a garden to relax and have good food. Will ease the body.

• If you are a doctor or nurse Belonging to the majority of people, doing anything for the public at all times. Ideal to help fellow humans who are far from prosperity. You should create frequent help projects such as the Red Cross and various foundations. Help think, help plan for these organizations You will be happy too. Not convinced that he was a doctor or a nurse of his own ideal. Likewise Went to experience Of other people’s lives, so are ready to sacrifice physical strength and inner strength.

ตอนที่04

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com