อาชีพหมอ พยาบาล ตอนที่03

ตอนที่03

ตอนที่03

ในเชิงส่วนตัว

1. อาชีพหมอหรือพยาบาล ทำอย่างไรจึงจะมีความมั่นคง หรือว่าเจริญได้นั้นมีวิธีการเช่นไร

  • หากคุณเป็นหมอหรือพยาบาลที่มีอุดมคติหรือ อุดมการณ์ ทำงานให้กับประชาชนโดยแท้ ไม่ได้หวังเงินตราหรือ ความร่ำรวยมากจนเกินไป คุณต้องคิดและวางแผนใช้สามัญ สำนึกของจิตใจในการทำงาน คิดอย่างไรจึงจะช่วยคนที่ไม่มีโอกาสได้รับการคลายทุกข์ได้อย่างทั่วถึง คุณต้องใช้วิธีการสื่อสาร สัมพันธ์ หรือการโฆษณาด้วยสื่อต่างๆ ว่าคุณต้องการรักษาคนไข้ตามที่ตนคิดวางแผนไว้ เช่น ราคาไม่สูงจนเกินไป ใครๆ ก็จะเข้ามาหาคุณ คุณต้องใจเย็น พูดจาดี อัธยาศัยไมตรีดีต่อคนไข้เสมอ จึงจะทำให้เป็นขวัญและกำลังใจ โต๊ะทำควรมีความเย็น ห้องทำงาน ก็ควรมีสีเขียวอ่อนๆ จะได้สดชื่น ห้องนอนก็เช่นกันควรใช้สีฟ้า อ่อนๆ หรือเขียวอ่อน ทำให้มีคุณมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา มีความใจเย็นเสมอ เมื่อคนไข้เห็นคุณจะประทับใจ

  • แต่ถ้าหากคุณเป็นหมอหรือพยาบาลที่ต้องมีคลินิก หรือโรงพยาบาลส่วนตัว ทำผลประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว คุณนั้นต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี ควรดูแลตัวเองให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆ ให้สูงกว่าปกติ และภาพลักษณ์ของตัวเองต้องดูดี ห้องทำงานหรือคลินิกต้องดูดีมีระเบียบระบบ การทำงาน ต้องมีขั้นตอนวางแผนการทำงานให้อยู่ในระบบเสมอ ไม่ใช่อะไร ก็ได้เช่นกัน ห้องนอนต้องมีนาฬิกามีเวลา เพื่อเสริมให้รับผิดชอบ มากขึ้น

  • แต่ถ้าหากคุณเป็นหมอ หรือพยาบาลที่เป็นระดับหัวหน้า หรือผู้นำ และต้องการให้ลูกน้องบริวารปฏิบัติตัวหรือปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบเป็นอย่างดี คุณต้องเป็นหมอที่มีความกล้าหาญพอสมควร จึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้ มีความแคล่วคล่องว่องไว ทำงานได้รวดเร็ว มีการตัดสินใจได้ดีมาก กล้าที่จะตัดสินใจ ไม่กลัวเป็นกลัวตาย ห้องนอนต้องมีสัญลักษณ์แห่งงานเสมอ เช่น เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด เพื่อให้เห็นว่ามีความพร้อมตลอด แต่ห้องนอนนั้นควรมีมุมส่วนตัวไว้จัดสัญลักษณ์เหล่านี้ไว้เตือนใจยิ่งดี ว่าพร้อมเสมอถ้าหากจะลุย ไปงานหรือมีกรณีฉุกเฉิน

In a private way

1. Doctor or nurse How to be stable Or how to grow, how is it?

  • If you are a doctor or nurse with ideals or ideologies, truly work for the people Didn’t expect currency Too rich You must think and plan for ordinary use. Realization of the mind at work How can you help people who have no opportunity to receive relief? You must use communication methods or advertising with various media. That you want to treat the patient as you have planned, for example the price is not too high, everyone will come to you You must always be calm, good-natured, and friendly to the patient. So will make you morale The desk should be cool, the work room should be light green, to get freshness, the bedroom should also use light blue or light green. Make you lively all the time. Always have calmness When patients see you, you’ll be impressed.
  • But if you are a doctor or nurse that needs a clinic Or private hospital Making personal and public benefits You must have a good image. Should take care of yourself to be a person with responsibility in that duty Higher than usual And his image must look good The office or clinic must look good, have a work system, must always have a working plan in the system, not anything, the bedroom must have a clock, have time. To supplement responsibility More

ตอนที่03

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com