อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่3

ตอนที่3

ตอนที่3
  • ได้รู้ข่าวสารของประเทศอื่นๆ และนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งคนไทยนั้นมีโอกาสดีกว่าหลายๆ ชาติตรงที่สภาวะภูมิอากาศหรือภูมิประเทศเป็นใจ จึงทำให้ไทยมีทรัพย์ในดินสินในน้ำ จึงได้รู้ ความขาดแคลนของประเทศอื่นๆ และสามารถนำสินค้าบางอย่าง ที่ประเทศอื่นไม่มี มาเป็นประโยชน์ของเราได้เป็นอย่างดี
  • ได้รู้ความต้องการของชาติอื่นๆ ว่าต้องการอะไร เราสามารถเชิญชวนให้เข้ามาประเทศเราเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และส่งเสริมประชากรที่มีอาชีพการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง ฯลฯ และอีกมากมายของอาชีพเหล่านี้ ที่สามารถสื่อสารอยู่บนโลกใบนี้ในทุกแขนง ไม่ว่าจะเน้นเรื่องศาสตร์ไหนๆ ก็ล้วนแต่พึ่งพาสื่อ เพื่อเชิญชวนให้คนอื่นรู้ในสิ่งที่ตนเองเป็นและกระทำ และรับรู้ได้อย่างรวดเร็วทันใจ ง่ายต่อการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

ในเชิงส่วนรวม

1. อาชีพสื่อสารมวลชน จะทำอย่างไรจึงจะมีความ มั่นคง หรือว่าเจริญได้อย่างไร

  • หากคุณต้องการให้ประชาชนตอบรับคุณดี คุณต้องพูดดีๆ เสนอแต่สิ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น และควรที่จะมีความ รอบรู้ เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะถ่ายทอดออกมา ไม่ใช่ว่าจะถ่ายทอดอะไรก็สุ่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อยๆ ขาดความเชี่ยวชาญจริงๆ คุณต้อง ละเอียดอ่อน ดังนั้นในห้องนอนของคุณควรมีตำราหรือสื่อความรู้ให้ค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา ห้องนอนควรมีอุปกรณ์ที่ทำด้วยไม้หรือเครื่องสื่อสาร

Get to know the news of other countries And compare Which Thai people have better opportunities than many The country in which the climate or terrain is the heart Therefore, Thailand has a wealth of land that is known to be scarce in other countries And can bring some products No other country Come to be our benefit as well

Know the needs of other nations What needs We can invite to come to our country to increase revenue for the country. And promote populations with occupations, direct tourism promotion, etc. and many more of these careers That can communicate on this planet in every field Regardless of the subject matter of science All rely on media To invite others to know what they are and do And get to know quickly Easy to develop For continuous progress

If you want people to respond to you well You have to say good Offer only useful things to other people And should have knowledge and expertise in the matter to be conveyed Not to convey anything, blindly and continuously Lack of expertise, you must be sensitive. Therefore, in your bedroom, there should be textbooks or media to be researched at all times. The bedroom should have wooden or communication equipment.

ตอนที่3

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com