อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่10

ตอนที่10

ตอนที่10

ทิศอันเป็นมงคลที่เหมาะสมของนักสื่อมวลชน

1. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะทำให้คุณได้รับเกียรติ เป็นหัวโจกเป็นผู้นำ และประชาชนคนอื่นๆ ว่าอย่างไรก็มักจะว่าไปตามคุณอย่างนั้น ไม่หือไม่อือ ให้คุณเป็นคนยิ่งใหญ่

2. ทิศใต้ เป็นทิศที่ให้การต้อนรับขับสู้อย่างล้นหลามภูมิใจคุณยกย่องคุณเป็นอย่างมาก เป็นทิศที่ทำให้คุณมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ และมีชื่อขจรขจายไปไกลแสนไกล

3. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ– หากคุณไปทำข่าว พิสูจน์ข่าวหรือวิจารณ์ข่าว จะมีคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นที่นิยมชมชอบเป็นการส่วนตัวมากเลยทีเดียว

4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ทำให้คุณคิดมากกังวล กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยไม่สะดวก แต่เป็นทิศที่ทำผลประโยชน์ให้คุณเป็นอย่างดี

5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่คุณได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ หากคุณรู้จักพูดรู้จักคิด และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเหล่านั้น ตอบแทนผลประโยชน์ให้ไม่ถอย คุณจะได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากกลับมาทดแทนเช่นกัน

ทิศอันไม่เป็นมงคลต่อสื่อสารมวลชน

1. ทิศตะวันตกเฉียงใต้– หากคุณเป็นนักสื่อมวลชน สาวสวย ไปทิศนี้แล้วมักจะถูกมองด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยาม ทำให้คุณคิดมากเป็นพิเศษ แต่จริงๆ แล้วไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่าสายตาหรอก

2. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ– หากคุณเป็นนักพูด นักข่าว ไปพิสูจน์ได้ไปปรึกษาหารือได้ แต่ถ้าไปเอาผลประโยชน์กลับมา คนทิศนั้นไม่ไว้ใจคุณหรอก

3. ทิศตะวันตก ไปทิศนี้มักพบกับคู่แข่ง ศัตรู คนที่เก่งกว่าจะกระแหนะกระแหนให้อึดอัดใจเล่นให้สงบสติอารมณ์ ไว้เสมอ หากต้องการจะไปจริงๆ

4. ทิศตะวันออก– เป็นทิศที่เขาต้อนรับคุณดี พูดจาดี พูดหวานกับคุณ แต่ขณะเดียวกันอาจจะหลอกให้คุณติดกับเขา ก็ได้ ให้ระวังไว้

The right auspicious direction of the mass media

1. Southeast Will give you the honor As a leader And other people How often do you say that you do not like that? You are a great person.

2. South is a direction that gives you a lot of pride. Is a direction that makes you famous, honored and named far away.

3. Northwest – If you go to do news Prove news or criticize news There will be people to cooperate very well. Is a very popular favorite.

4. Southwest Is a direction that makes you think a lot of worry Afraid that it is not safe, inconvenient But is a direction that benefits you very well.

5. Northeast Is the direction that you get full benefit If you know, speak, know, think And bring things that are beneficial to them Reward for benefits not to fall back. You will get a lot of benefits as well.

The auspicious direction of the mass media

1. Southwest – If you are a beautiful woman in this direction, you will often be seen with disdain. Makes you think very special, but actually there is nothing more serious than your eyes.

2. Northwest – If you are a speaker, journalists can prove to consult. But if going to take benefits back That person doesn’t trust you.

3. West To this direction, often meet with competitors Always if you really want to go.

4. East – Is the direction that he welcomes you well, speak well, speak sweet to you But at the same time may be tricking you into sticking to him. Be careful.

ตอนที่10

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com