อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่9

ตอนที่9

ตอนที่9

คุณสมบัติพิเศษที่อาชีพสื่อสารมวลชนมีแล้วรุ่งเรือง

ความเจริญ อาชีพอย่างคุณเจริญได้นั้น คุณต้องเป็นบุคคลที่มีความสง่า ภูมิฐาน เปลือกภายนอกต้องดูดี มีระเบียบมีมารยาทและมีความกตัญญูรู้คุณคน มีความเป็นสุภาพบุรุษ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสำคัญยิ่งกว่านั้น มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัย ไมตรีดี พูดจาดีและเชื่อถือได้ เสียงไพเราะจับใจเป็นกังวาน และ แต่งกายดีมีบุคลิก เพื่อต้อนรับขับสู้กับบุคคลหลายๆ ประเภทที่ จะต้องเข้ามาติดต่อสื่อสาร

สุขภาพต้องแข็งแรง รูปร่างควรมีสัดส่วนที่ดี ไหล่ตั้งเป็นสง่า เสื้อผ้ามีระเบียบเรียบร้อย ผิวพรรณเลือดฝาด ต้องดี ดูแล้วสง่าไม่อมโรค และที่สำคัญ ควรวางตัวได้ดีมี จริตจะก้าน รวมทั้งบุคลิกภายในภายนอก อ่อนหวานนุ่มนวล ดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นได้ดีตลอดเวลา เพราะสุขภาพจิตดีทั้งในบ้าน และนอกบ้าน บ้านของคุณควรจัดสวนหย่อมด้วยดอกไม้น่ารักๆ และมีไฟสนามให้ดูรุกเร้าจิตใจเพื่อได้ผ่อนคลาย

อำนาจ คุณจะดูดีมีอำนาจ เมื่อคุณใช้ความกล้าหาญของ คุณไปในทางที่ดี ดูแลเอาใจใส่คนอื่นมากกว่าตัวเอง อะไรก็ตามบนโลกใบนี้ล้วนต้องการให้ใครบางคนดูแลและเอาใจใส่ หากคุณเป็นคนของประชาชนและห่วงใยประชาชน ย่อมจะมีสิ่งดีๆ ตอบแทนย้อนกลับมา จึงจะทำให้คุณดูดีมีอำนาจ การห่วงหา อาทรต่อบุคคลอื่นๆ เป็นเสน่ห์ยิ่งนัก การได้รับต้องเกิดมาจากการ เป็นผู้เคยให้เขามาก่อนเสมอ

การแสดงออก คุณต้องแสดงออกให้เห็นว่าคุณคือผู้กล้า ใจเด็ดเดี่ยว ไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายกับสิ่งที่กระทำลงไปทั้งหมด

Special features that the journalism profession has already flourished.

The growth of your career You must be a person with an elegant, dignified outer shell to look good. There are rules, manners and gratitude. Have a gentleman Generous And more importantly Have good human relations Speak well and trust Beautiful melodious voice, resonating and dressing well with personality. In order to welcome many types of people that need to come to communicate.

Health must be strong. The shape should have a good proportion. Shoulders are elegant Clothes are orderly Skin must be good Looks elegant, does not have disease, and it is important to rest well. Including external personalities Sweet and gentle Take good care of others all the time. Because mental health is good both at home and outdoors, your home should arrange a garden with cute flowers. And there is a light field to see to excite the mind to relax.

The power you will look good with power. When you use the courage of You go in a good way Take care of others more than yourself Anything on this planet requires someone to care and care. If you are people of the people and care for the people There will always be good things Return back Therefore will make you look good with the power to worry about looking for other people Is very charming Receiving must be caused by Always been before him.

Expression
You have to show that you are a brave, uncompromising person, not afraid of being afraid of dying with all that is done.

ตอนที่9

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com