อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่8

ตอนที่8

ตอนที่8

เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน มิตรภาพ ช่วยสนับสนุนจุนเจือ อย่างไร

  • มิตรแท้ของคุณอาจจะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี รอบรู้เชี่ยวชาญศาสตร์บางอย่างที่แตกต่างจากคุณเสมอ มักคบไว้แลกเปลี่ยนความรู้ หรือ ความเป็นชาวต่างชาติ หรือคนที่เป็นคนกล้ามากกว่าคุณ นั้นแหละมิตรภาพที่ดีของคุณ หากคุณต้องการให้เพื่อนประเภทนี้ เหนียวแน่นกับคุณ คุณควรจะจัดห้องรับแขกที่เป็นส่วนตัว แปลกๆ ไว้มุมนึง ไม่ทันสมัยสุดๆ ก็โบราณสุดๆ ไปเลย เพื่อน แบบนี้จะต้องการคุณมาก และคุยกับคุณได้ทั้งวี่ทั้งวัน
  • แต่เพื่อนที่ทำผลประโยชน์ทางธุรกิจให้คุณด้วยต้อง เป็นคนที่พูดดี พูดเพราะ มีระเบียบแบบแผน ทำงานตรงไปตรง มาก็ได้ เพื่อนประเภทนี้ทำรายได้เข้ามาให้คุณเป็นอย่างดี คนที่มียศมีศักดิ์สูงกว่า ก็ทำประโยชน์ให้คุณเป็นอย่างดี ดังนั้นนอก จากคนที่พูดดี เจรจาดี สื่อสารเก่งแล้ว คุณควรจัดห้องรับแขกให้ มีความเย็นสดชื่น เช่น มีน้ำหรือมีรูปภาพที่ต่อยอดคล้ายๆ กับ การเคลื่อนไหว แต่ก็อยู่ในระเบียบของมัน เพื่อนเช่นนี้จะเข้า มาคุย
  • เพื่อนที่เก่งกล้า และมีความสามารถสูง หรือผู้นำใน สายงานต่างๆ ก็ล้วนทำให้คุณมีผลประโยชน์ หากคุณเลือกใช้ ให้เป็นเงาจะว่าตามๆ คุณไปไม่ขัดคุณ เพราะเขาก็มีวิทยาการ ของเขาเช่นกัน คุณกับเขาอาจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ห้อง รับแขกหรือรั้วบ้านที่นี่ต้องมีความแข็งแรงและมั่นคง ไม่โค่น ไม่หักง่าย และควรจะมีบานประตูทางเข้า-ออก ซัก 2 ทางเพื่อ แยกให้เห็นวิธีการในการเลือกคน และเลือกสิ่งที่ดีมาใช้

Friends, neighbors, friendship How to help support?

  • Your true friend may be an agile person. Solve immediate problems Know some expertise in science As always different from you Often dating to exchange knowledge or being a foreigner Or someone who is more brave than you That is your good friendship. If you want this type of friend Firmly with you You should set up a strange private living room in one corner, not the most fashionable, and the most antique. Friends like this will need you a lot. And talk to you all day.
  • But friends who do business benefits for you must also Is a person who speaks well, speaks because of formalities Can work straightforwardly This kind of friend makes a good income for you. People with higher rank It will benefit you very well. Therefore, outside of those who speak well, negotiate well, communicate well. You should arrange the living room for you. With a refreshing coolness, such as having water or having pictures that resemble With movement But in its order Friends like this will enter Come and talk
  • A brave friend. And highly talented, or leaders in various fields all bring you benefits If you choose to use To be a shadow that You go not to conflict with you Because he had science As well You and him may exchange opinions with each other. The reception or fence of the house here must be strong and stable, not cut down, not easily broken. And there should be a two-way entrance door to separate the ways of choosing people And choose good things to use

ตอนที่8

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com