อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่7

ตอนที่7

ตอนที่7

การหาเงินทองมั่นคงแค่ไหน ทำอย่างไรหากไม่มั่นคง

หากคุณต้องการเก็บเงินให้มั่นคงไว้เพื่อลูกเพื่อหลาน เก็บได้นาน คุณอาจเก็บในรูปสหกรณ์ ผ่อนทรัพย์สิน หรือซื้อเป็น มรดก ที่ดิน หลักทรัพย์ ไว้จะดีมาก ถ้าหากเก็บไว้เป็นอย่างอื่น อาจจะเสียหายหรือใช้ไปได้เร็วกว่านี้ ฉะนั้นห้องเก็บเงินหรือห้องเก็บของอาจจะต้องให้มีระเบียบ หรือตู้เซฟที่มั่นคงแข็งแรง ห้องเก็บทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ข้าวของควรเป็นห้องใหญ่ๆ และประตู ล็อคหนาแน่น จึงจะถูกโฉลก

• หากเก็บเงินไว้เพื่อต่อยอด อาทิเช่น ไว้เพื่อการลงทุน อาจจะเก็บธรรมดา เข้าๆ ออกๆ ได้อีกบัญชีหนึ่งไว้เพื่อลงทุน อะไรได้อีกมากมาย หรือใหญ่โตมากนัก หากต้องการลงทุนคุณ อาจจะใช้ตู้เก็บเงินที่เคลื่อนที่ได้ หรืออาจจะเป็นห้องเก็บของที่ แขวนติดฝาผนัง หรือบิลอินไว้เรียบร้อยอย่างสวยงาม

• หากจะเก็บเงินแล้วได้ผลประโยชน์ต่อเนื่อง คุณอาจจะใช้วิธีการเก็บเล็กผสมน้อยโดยการเข้าบัญชี หรือบางส่วนเอาออกมาใช้ลงทุนเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปหรืออาจจะหา จ็อบพิเศษอยู่มาก ให้เลือกให้จัดการ เว้นแต่คุณจะกล้าหรือมีความขยันหรือเปล่า

• หากคุณต้องการผลักดันชีวิตลูกหลานให้ไปถึงที่สุด อย่างที่คุณต้องการให้เป็น ร่วมกับเจตนาของเขาแล้ว คุณต้องมีความใจถึงและหาประสบการณ์ให้มากเพื่อให้เขาคิดเขาสัมผัสอยู่ ใกล้คุณ

ห้องน้ำเน้นเรื่องส่วนตัวของลูกหลาน ควรเปิด ให้โล่งให้กว้าง ควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมี ราคา และมีความคงทนแข็งแรง ให้ลูกหลาน ใช้ได้อย่างสะใจเต็มที่ อะไรที่เป็นส่วนตัวต้องให้ เขากล้าแสดงออก

• แต่ถ้าคุณต้องการให้ ลูกหลาน หรือบริวารสืบสาน การงานหรือความคิดของคุณ และทำผลประโยชน์ให้คุณ ต่อไปได้นั้น คุณต้องพูดจา ดีๆ และเอาใจใส่ดูแลให้ดี มากเป็นพิเศษกว่าลูกหลาน คนอื่น ห้องน้ำของลูกหลาน ที่เป็นส่วนตัว ควรดูแลให้ สะอาดเรียบร้อย มีความสมบูรณ์ด้วยอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ น้ำควรเต็มถังไว้เสมอ หรือ ความสวยงามของห้องน้ำต้องดี เช่น กลิ่นหอมของดอกไม้หรือ กลิ่นหอมความสะอาด ลูกหลานจะอยู่ในโอวาทคุณเป็นอย่างดี

หากคุณเลี้ยงลูกหลานตามแต่อารมณ์ หรือเจตนารมณ์ ของตัวลูกหลานเองนั้น คุณควรใช้ระเบียบหรือความกล้าหาญของ ตัวตนลูกหลานมาบ่งบอกและชี้แนะในเรื่องความกล้าที่จะพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ห้องน้ำจะต้องจัดให้เป็นระเบียบ หรืออาจจะ มีราวแขวนผ้า หรือตู้แขวนเก็บอุปกรณ์เป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกหลาน เข้าใจว่า อะไรก็ตามที่ควรกระทำ ต้องมีระเบียบมีขั้นตอน มีระบบ จึงจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างที่ต้องการ

How to find stable money How to do if not stable?
If you want to keep money for your children for a long time, you may keep in the form of cooperatives. Renting property or buying a legacy land is very good if kept otherwise. May be damaged or used faster than this Therefore, the storage room or storage room may need to be organized. Or a strong safe box The property or equipment storage room should be a large room and the door is dense.

• If collecting money for further purposes, such as for investment May be able to keep ordinary accounts in another account for investment What more? Or very large If you want to invest May use a mobile storage cabinet Or may be a storage room Hanging wall Or the bill in order is beautiful

ตอนที่7

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com