อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่5

ตอนที่5

ตอนที่5

ความสำเร็จของอาชีพต้องอยู่ในระดับไหน

  • โดยปกติคุณทำงานละเอียด พิถีพิถัน แต่ต้องอาศัยความกล้าความคล่องตัวเสมอ หากคุณต้องการให้ความรู้สึกว่างานของ คุณนั้นต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชู หรือมีที่ปรึกษาดี คุณต้องจัดห้องทำงานให้มีระเบียบเรียบร้อย และเน้นไปจนถึงความหรูหราได้ด้วย และที่สำคัญนั้น โต๊ะทำงานหันไปทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือยิ่งจะเสริมให้คุณในเรื่องความมั่นคงเป็นอย่างดี
  • หากคุณต้องการ ผลประโยชน์ขณะปฏิบัติงาน คุณควรดึงงานแปลกๆ แหวกแนวไปจากความคิดของคนอื่นนั้น และควรหันโต๊ะไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศนี้เป็นทิศให้ผลประโยชน์อย่างดี งานแปลกๆ แต่มีระเบียบอยู่ด้วย หรือโต๊ะ ที่เป็นไม้โบราณล้ำค่าสุดๆ ยิ่งเข้าทางคุณ
  • หากคุณมุ่งหวังเพียงเรื่องเจรจาตกลงผลประโยชน์และ มีงานอยู่นอกระบบทำนอกพื้นที่ คุณควรพูดจาดี คิดและวางแผน ก่อนตัดสินใจเสมอ ควรจัดบรรยากาศให้มีบรรยากาศที่ดีเย็น ชื่นใจอยู่ตลอดเวลา โต๊ะหันไปทางทิศเหนือหรือใต้จะส่งผลดี มากทีเดียว

Usually you work carefully, but always rely on courage and agility. If you want to feel that the work of You must rely on foster adults. Or have a good consultant You must arrange the work room to be orderly. And focusing on luxury as well And that important The office desk facing west or north will further enhance your stability.

If you want Benefits while working You should pull out strange jobs. Grounded from other people’s ideas And should turn the table to the west or northwest This direction is a good benefit, a strange job, but with a mess or a table that is the most precious ancient wood. The more you approach

If you only wish to negotiate a benefit agreement and Have jobs outside the system, do outside the area You should always speak well, think and plan before making a decision. Should set the atmosphere to have a cool atmosphere Always happy The table facing north or south will be very good.

ตอนที่5

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com