อาชีพสื่อสารมวลชน ตอนที่2

ตอนที่2

ตอนที่2

ความสำคัญของอาชีพนี้

ในเชิงส่วนรวม

  • ประชากรได้รับข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์อันจะเกิด ขึ้น เพื่อสามารถแก้ไขในปัญหาอันจะเกิดขึ้นได้ก่อนล่วงหน้าโดย ไม่ต้องรอว่าให้เกิดก่อนแล้วมาแก้ปัญหาภายหลัง ซึ่งยังก่อความเสียหายมากเกินกว่าจะแก้ไข นั่นเป็นการเสียหายมากกว่า หรือ มีภัยร้ายมาถึงตัวจนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างในอดีตกาล
  • ความไวของข่าวสาร จึงทำให้ประชากรมีโอกาสได้ เลือกทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง และมีความชอบในสินค้าต่างๆ หลากหลายที่นำมาให้เลือก โดยไม่ต้องจำกัดหรือบังคับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะไม่เพียงพอ ด้วยประชากรเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในยุคปัจจุบัน
  • สามารถเตือนภัยอันจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เช่นว่า ฝนตกหนัก พายุร้าย หิมะตกหนัก น้ำป่าทะลัก หรือแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ล้วนแต่สื่อนำมาถ่ายทอดให้ได้รับรู้ได้ก่อนเวลา อันจะเกิดเหตุการณ์จริงๆ ทำให้หนีภัยได้
  • สื่อสารมวลชนสามารถชักชวนให้ประชาชนร่วมกันทำความดีร่วมกันได้ อาจจะต้องเสนอข่าวอันเป็นสิ่งดีๆ ของบุคคล ที่เคยปฏิบัติดีต่อสังคม หรือบุพการี เช่น ข่าวเด็กดีดูแลพ่อแม่ จนไปโรงเรียนสาย ลุงพัฒน์เป็นคนเก็บขยะสามารถเก็บเงินสร้างเมรุเผาศพได้ อดีตตำรวจเกษียณไปแล้ว ปลูกต้นไม้ไว้จารึกใน แผ่นดิน ฯลฯ เป็นข่าวสารที่ชักชวนให้คนในสังคมร่วมกันทำ ความดีและควรแก่การยกย่อง จนทำให้มีคนปฏิบัติตามกันอีกมากมาย
  • สื่อสารมวลชนควรสื่อสารให้เห็นถึงคนที่กระทำผิด อย่างรุนแรง โดยการกักขัง ประหาร หรือรับโทษอย่างเด็ดขาด ไม่ควรปล่อยให้คนชั่วลอยนวล หรือเลือกที่รักมักที่ชัง จะทำให้ สังคมไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่น
  • The population receives timely information about the world in order to be able to solve problems that may occur first in advance. No need to wait for it to happen first and then solve the problem later. Which still causes too much damage to fix That is more corrupt or dangerous to come to the point that it cannot be solved in the past Thus giving the population an opportunity Choose both consumer goods and consumables to suit their own needs. And have a preference for various products A variety of options Without having to limit or force to choose one because it is not enough With the population doubling in modern times Volcano eruption All the media are conveyed to get to know before. Which will really happen Can escape escape
  • Mass communication can persuade people to do good together. May have to offer news that is good for people who have performed well for society or parents, such as good news, take care of parents Until going to school late Uncle Phat is a garbage collector able to collect money to build a crematorium. The former police has retired. Planting trees, inscribing in the land, etc. is a message that persuades people in society to do together. Goodness and goodness
  • Mass communication should be communicated to those who commit serious crimes by imprisonment, death, or punishment. Should not let the wicked rise Or choose to be discriminated against will make the society not magical, not sacred Be a contempt for others

ตอนที่2

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com