อาชีพศิลปิน ตอนที่7

ตอนที่7

ตอนที่7

อำนาจ คุณจะมีบทบาทมีอำนาจต่อเมื่อคุณใช้คำพูด ที่คุณคิดว่าคุณวางแผนให้ก่อเกิดประโยชน์อย่าง เต็มที่ พูดง่ายๆ คุณวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดแล้วคนอื่น เชื่อถือ คนศรัทรา ฉะนั้นควรจัดสรรคำพูดให้ดูดี เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ และที่สำคัญใช้ให้ถูกเวลา จึงจะทำให้คุณดูดีมีอำนาจ

การแสดงออก– เมื่อแรกพบคุณครั้งแรก คุณมักแสดงออก อย่างเรียบร้อย วางตัวดีน่าศรัทธา น่าเคารพ คุณควรรักษา เอกลักษณ์อย่างนี้ไว้ให้ดีอยู่เสมอ เพราะสิ่งนี้แหละที่ทำให้คนอื่นๆ เขาไว้วางใจ เชื่อใจ และเสมอต้นเสมอปลายกับคุณเช่นกัน ดูว่าคุณจริงจังจริงใจเสมอเหมือนแรกรู้จัก จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ใครก็พยายามห้อมล้อมคุณ พร้อมที่จะสนับสนุนศรัทธาคุณ

ความรัก คุณต้องดูแลคนรัก คนในครอบครัวให้เป็น หน้าที่สำคัญเสียก่อน อะไรก็ตามที่เคยปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นอย่าง ไรในวันแรก ในเวลาต่อไปก็ควรจะปฏิบัติเช่นนั้นอย่างเสมอต้น เสมอปลาย หรือควรดูแลให้มากกว่าเดิม เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ อันสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขและมั่นคง

ทิศอันเป็นมงคลที่เหมาะสมกับศิลปิน

1. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ และกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่สำคัญ เป็นบุคคลที่คนอื่นๆ ใน ละแวกนั้นให้การยอมรับนับถือ

2. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ทำให้คุณซื้อมาขายคล่อง เป็นทิศที่ทำให้คุณสดชื่น แสดงความกล้าหาญได้อย่างเต็มที่ และปลดปล่อยอารมณ์มาอย่างเต็มเปี่ยม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น และลงมือกระทำ

3. ทิศตะวันออก เป็นทิศที่ทำผลประโยชน์ให้ได้ดีมาก แต่ส่วนมากเป็นงานลึกลับซับซ้อนเสียส่วนมาก เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าจึงจะสำเร็จได้ดี

ทิศที่ไม่เป็นมงคลกับศิลปิน

1.ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ดีในระยะแรก ระยะหลังเสียหาย ถูกเพื่อนโกง เอารัดเอาเปรียบ หรือเสียหาย ขาดทุน ดีในระยะแรกเท่านั้น

2. ทิศตะวันตก เป็นทิศที่ดีในเฉพาะทางในเรื่อง โหราศาสตร์ หรือไสยเวท หรือตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องราวในโบราณอดีตกาล หรือยาโบราณ

3. ทิศใต้ เป็นทิศที่ไปแสดงได้อย่างเดียว หรือไปตาม ข่าวคราวบางอย่าง หากไปค้าขายบางอย่าง หรือทำธุรกิจจะมีคน ปั่นป่วนเล่น จะทำให้รำคาญ และปิดกิจการหายไปเลย

Authority You will have a powerful role when you use words. That you think you plan to make full benefits You are holy Say, other people trust people, so keep the words to look good. Proper, correct, timely And most importantly, use it for the right time Therefore will make you look good with power.

Expressions – When first meeting you first You always express Neatly Posing good, faithful, respectable You should always keep this identity well. Because this is what makes other people He trusts, trusts and consistently with you as well. See that you are always honest, like first. Will make you become a good-natured person Anyone trying to encompass you Ready to support your faith.

Love You have to take care of lovers Family members to be Important functions first Whatever he had treated them on the first day In the future, it should be treated as always, always at the end, or should take care of more. Because it is considered a duty Important to make your family happy and stable.

ตอนที่7

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com