อาชีพศิลปิน ตอนที่5

ตอนที่5

ลูกหลานหรือบริวารช่วยสืบสานสืบทอดตาม เจตนารมณ์ได้หรือไม่ มีคุณภาพแค่ไหน

ตอนที่5

หากคุณต้องการให้ลูกหลานบริวารได้รับการศึกษาดีๆ เมื่อจบศึกษาแล้วสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้อีกต่อหนึ่ง คุณควรมีระเบียงบ้านที่สวยงาม ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ให้บานสะพรั่ง นั่นจะหมายถึง ส่งดอกส่งผลมายังตัวคุณเมื่อบั้นปลาย หรือบริวารที่รับใช้จะซื่อสัตย์สุจริตกับคุณตลอด หาผลประโยชน์ให้คุณเสมอ ลูกหลานหาผลประโยชน์ได้ดีมาก

• แต่ถ้าหากคุณต้องการให้ลูกหลานดูแลช่วยเหลือ ตัวเองให้ได้ดีแล้วนั้น ห้องน้ำบ้านคุณต้องกว้างต้องใหญ่หรือโล่งอย่างมีอิสระ ความโล่งจะทำให้มีอิสระในความคิด ความแปลกของห้องน้ำทำให้ลูกหลานเข้าห้องน้ำแล้วเกิดไอเดียแปลกๆ ตั้งแต่เมื่อตื่นขึ้นมา สมองเริ่มทำงานตั้งแต่เข้าห้องน้ำตอนเช้า และโลดแล่นได้รวดเร็วกว่าเวลาอื่นๆ

• แต่ถ้าหากคุณเลี้ยงดูลูกหลานให้อยู่ในโอวาทอย่างเดียว คุณต้องจัดห้องน้ำที่ไม่ต้องกว้างใหญ่จนเกินไป แต่จัดโล่ง และมี ลมถ่ายเทที่ดี ที่สำคัญห้องน้ำต้องมีชั้นวางของเก็บของได้อย่างมีระเบียบ สะดวกสบายทุกอย่าง ตื่นมาก็เริ่มสบาย หรือระเบียงบ้านควรมีลมผ่านหรือมีมุมสำหรับดื่มส่วนตัว ลูกหลานไม่อยากออกไปเที่ยวไหน ใช้มุมบ้านให้เกิดประโยชน์

Descendants or family help to inherit Can the intention? How is the quality?

If you want your children to receive good education After graduating, you can help support you again. You should have a beautiful house balcony, plant a flower to bloom. That would mean Send flowers to you when the end. Or servants that will be honest with you Always find benefits for you The children find very good benefits.

• If you want your children to help So well that Your home bathroom must be wide, large or free. The relief will be free in thought. The novelty of the bathroom causes the children to go to the bathroom and create strange ideas. Since waking up The brain began to work since entering the bathroom in the morning. And can move faster than other times.

• But if you raise your children to obedience only You have to arrange a bathroom that doesn’t have to be too big, but it is open and airy. Importantly, the bathroom must have a shelf to keep things organized. Comfortable, everything Waking up and getting comfortable Or the house balcony should have a wind pass or have a corner for private drinking Children do not want to go out. Use the house corner to benefit.

ตอนที่5

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com