อาชีพศิลปิน ตอนที่2

ตอนที่2

ตอนที่2

• ให้ความรู้สึกที่ดี อาทิเช่น คุณมองภาพเขียน งานปั้น หรืองานศิลปะต่างๆ เช่น รูปปั้นต่างๆ แล้วให้ความรู้สึกที่ดีต่อจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความเหงา ความเศร้า ความตึงเครียด หรือ ความหวั่นไหวได้ ความรู้สึกดีทำให้มีความสุข ความสดชื่น เป็นพลังที่ดีให้กับมนุษย์ทุกคน

• ให้ความสะดวกสบาย เพราะความคิดของคนแปลกๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย อำนวยความสะดวกแก่ชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัย แนวหน้า ล้ำหน้า หรือสิ่งเป็นที่ช่วยให้ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะบุคคลประเภทนี้คิดเก่งใน เรื่องทำมาหากิน หากินง่ายหากินคล่อง จึงคิดได้ในเรื่องประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่ายได้ดี

ในเชิงส่วนตัว

1. ศิลปินช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคง หรือว่าเจริญได้อย่างไร

• หากคุณต้องการความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียง คุณต้องกล้าหาญ กล้าลงทุน กล้าตัดสินใจ และควรที่จะมีกุนซือ หรือที่ปรึกษาที่คุ้มครองระมัดระวังภัยให้คุณเป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจ แทนคุณได้ กล้ารับผิดชอบออกหน้าแทนคุณได้ตลอดเวลา เปรียบได้กับการที่คุณตัดสินใจเอง คุณควรจัดห้องนอนใหญ่ๆ โล่งๆ และ มีเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคา จะช่วยส่งเสริมความยิ่งใหญ่ให้คุณด้วย

หากคุณต้องการให้ได้ผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอชื่อเสียงไม่ดั้งจมเหวเหมือนศิลปินบางคน หรือหากินง่ายหากิน คล่องตลอดเวลานั้น คุณต้องมีคนที่กล้า หรือคนขยัน หรือคนที่มีความคล่องตัว มาไว้ทำแทนในเรื่องติดต่อสัมพันธ์ และที่สำคัญ ห้องนอนต้องมีมุมมุมนึงที่แฉลบออกไปเป็นมุมส่วนตัว จะทำให้คุณหากินได้ตลอดเวลา เพราะมีอิสระในความคิด

• หากคุณจะเป็นคนที่สามารถรักษาผลประโยชน์ได้ดี คุณต้องมีคนที่ละเอียดอ่อน ประณีต ไว้คอยจัดสรรเรื่องผลประโยชน์ และที่สำคัญคุณต้องรู้จักตอบแทนบุพการี ครูบาอาจารย์เป็นอย่างดีด้วย บุญนั้นจึงจะส่งผล เพราะอาชีพแบบคุณ ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลคนทั่วๆ ไปและผู้มีพระคุณ จะยิ่งส่งเสริม ให้คุณเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป หากต้องการผลประโยชน์อย่างมั่นคง ควรดูแลห้องนอนให้สวยงามอยู่เสมอ ความละเอียดอ่อนของสวยๆ งามๆ เสริมให้ในเรื่องความมั่นคง

• Give good feelings, such as You look at paintings, sculptures or art works such as statues. Then gives a good feeling to the mind Help relax loneliness, sadness, tension Or can be shaken Good feeling makes you happy, refreshed. Is a good power for every human being.

• Provide comfort Because of the idea of ​​strange people Helps to relax Facilitate human life Because what he thinks is modern The advanced front line or the thing that helps Saving both time and money Because this type of person thinks well in Livelihood Living easily Therefore thinking about saving labor And cost well.

Private in the air

1. Artists help make life stable. Or how to grow?

• If you want greatness, reputation You must be courageous, brave, invest, dare to make decisions and should have a consultant. Or a counselor who is very careful to protect you well Dare to take responsibility for you at all times Comparable to your own decision You should arrange a large, open bedroom and have furniture that is priced. Will help to promote greatness for you.

If you want to receive consistent benefits, no reputation can sink like some artists. Or tricky, easy to eat Fluent throughout that time You must have people who are brave or hard-working people or people with mobility.

ตอนที่2

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com