อาชีพศิลปิน ตอนที่1

ตอนที่1

ตอนที่1

อาชีพศิลปินนั้นมีหลายแขนงด้วยกัน แต่เมื่อนำมารวมๆ กันแล้วก็หมายถึงผู้ที่ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็น ทางตรงโดยการแสดงออกให้เห็นได้ชัดๆ หรือจะเป็นการรับความรู้ในเรื่องจินตนาการก็ได้ เช่น ช่างวาด ช่างปั้น ช่างเขียน ช่าง ประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆ ล้วนแต่ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นๆออกมา ถ้าหากจะถ่ายทอดโดยตรงชัดๆ ก็จะเป็นนักร้อง นักแสดง นักแสดงตลก ละคร มโนราห์ หนังตลุง โขน ฯลฯ หรือคนที่มี ลักษณะแปลกๆ เป็นอาชีพที่เกิดขึ้น ไม่ขึ้นอยู่กับใคร เป็นตัวของตัวเองสูง จึงต้องทำงานอิสระเสรี แสดงออกได้ตามความรู้สึก ไม่ต้องการใครมากีดกั้นในแนวความคิด ไม่ต้องการเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา ต้องการบัญชาชีวิตตัวเอง หรือถ่ายทอดอารมณ์ตัวเองออกมาในรูปแบบต่างๆ ด้วยกัน

ความสำคัญของอาชีพ นี้

สิ่งที่ประทับใจของอาชีพนี้ ให้แง่คิดดีๆ แปลกๆ กับคนส่วนรวมได้ดี เพราะบุคคลเหล่านี้มักคิดอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน ไม่ค่อยซ้ำใคร มีแนวแปลกใหม่เสมอ จึงทำให้ก่อประโยชน์ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ร่วมกันมากกว่ายุคในอดีตกาล

• บุคคลประเภทนี้มักไม่หยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ มักหาเรื่องใหม่ๆ ให้คิดและทำอยู่เสมอ ดังนั้นความคิดใหม่ๆ จะก่อเกิด ประโยชน์ต่อคนส่วนรวมมากมาย เพราะจะตามมาอีกหลายๆ อาชีพที่อยู่ในสังคมทุกวันนี้ เช่นว่า ศิลปินนักแต่งตัวไม่เหมือนใคร คิดไม่เหมือนใคร จึงมักมีอาชีพทำผมแปลกๆ ตามมา เช่น ฟอกสีผม ต่อผม ถักผม ใส่ลูกปัด ฯลฯ หรือเป็นอวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น เล็บ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในอาชีพต่อเล็บ ระบายสีเล็บ หรือ อาชีพการจัดแต่งรูปทรงของเล็บ ฯลฯ เป็นต้น

• ให้ความสุขกับบุคคลอื่นๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ถ้าหากคุณเป็นศิลปิน เป็นนักร้อง ก็มักจะให้ความสุนทรี หรือความบันเทิงเริงใจ คลายเครียด คลายความทุกข์ความกังวลไปได้บางครั้งบางคราวไม่มากก็น้อย แล้วยังมีทางออกที่ดีในขณะนั้น เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์ โดยการตั้งหลักใหม่ ตั้งสติที่ดี

The artist’s career has many branches. But when combined Together, it means those who can make happiness for others, whether Direct way by expressing clearly Or can receive knowledge in the imagination Such as painters, sculptors, writers, craftsmen, craftsmen All but conveying that feeling If it is conveyed clearly Will be a singer, actor Comedians, Manohra Theater, Othong Movie, etc., or people with strange characteristics Is a profession that happens Does not depend on anyone Be yourself Therefore must work independently Expressable according to feelings Do not want anyone to block the concept Don’t want a boss Or supervisor Want to command your own life Or convey yourself in various ways.

The importance of careers This

The impressive thing of this career gives a good idea.
Strange to the public as well Because these people often think of something that is not like the villagers
Not unique There is always a new trend. Thus making it useful For a new generation that is more common than in the past

ตอนที่1

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com