บทบาทตามลิขิต แห่งดวงชะตาฟ้า

บทบาทตามลิขิต แห่งดวงชะตาฟ้า

บทบาทตามลิขิต

บางคนเป็นตำรวจ บางคนเป็นโจร บางคนเป็นหมอ บางคนเป็นช่างซ่อมรถ ซึ่งรักษาสิ่งที่เสียหาย เหมือนกันแต่อีกคนรักษาชีวิตและอีกคนรักษาดูแลวัตถุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหมออาจจะต้องดูแลช่างซ่อมรถในวันใดวันหนึ่ง และ ช่างซ่อมรถอาจจะต้องซ่อมรถให้หมอก็ได้ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน จึงมีบทบาทกันทุกอาชีพ และแต่ละอาชีพนั้นล้วนแต่ขาดคนใดคนหนึ่งย่อมไม่ได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ หรือถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจทำให้อีกคนต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น จึงควรพึ่งพาจะดีกว่า จะทำให้ทุกคนต่างก็มีหน้าที่บทบาทตามลิขิตแห่งดวงชะตาฟ้าเป็นผู้กำหนด ไม่มีใครจะละเลยหน้าที่ของตนเองได้ หากไม่มีเช่นนั้น อย่าเรียกร้องเรื่องความสำเร็จอีกเลย

Some people are police, some are robbers, some are doctors, some are car mechanics. Which preserves damaged things The same, but another person to save life and another person to take care of the object Which shows that the doctor may have to take care of the car mechanic on a particular day and the car mechanic may have to repair the car for the doctor All rely on each other Therefore has a role in every profession And each profession is lacking in any one person Otherwise it may not be complete Or if lacking either May cause more people to be tired Should rely on it better Will make everyone have the role, the role of the destiny of the sky is determined No one can ignore their duties. If not so Don’t call for success again.

บางคนโชคดีที่เกิดมามีบุญวาสนาดี ได้พบกุนซือ พบผู้รู้ คอยชี้นำชี้แนะ สามารถประกอบกิจการงานได้ถูกต้องเหมาะสม กับดวงชะตาลิขิตให้เป็นไปตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งผิดกับบางคนซึ่งเกือบทั้งชีวิตยังไม่เคยพบเส้นทาง ในการดำเนินชีวิตอย่างที่ถูก ต้องและเหมาะสมได้เลย จึงมักต้องล้มเหลว พบกับความทุกข์ยากลำบากเกือบทั้งชีวิต ซึ่งสุดแท้แต่กรรมเวรที่เคย ก่อกรรมสั่งสมกันมา

Some people are fortunate to have merit. Wassana Dee has found a consultant. Able to operate the business correctly and appropriately With destiny destined to be from the beginning Which is wrong with some people, which almost the whole life has never met the path In the right way of life Must and can be appropriate So often have to fail Encountered almost all of life’s hardships Which is true, but the fate of ever Build up karma together

แต่ถ้าหากว่าในชาตินี้ยังพอมีความหวัง เมื่อได้รู้ว่าคุณนั้นประกอบอาชีพอะไรแล้วอาจมีความสุข มีความพร้อมยิ่งแล้วไซร้ แต่ก็ยังพบอุปสรรคต่างๆ นานาอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะ อะไรและควรแก้ไขอย่างไรนั้น เราควรมาคุยกันในบทบาทต่อไปอย่างละเอียด

อาชีพในสังคมทุกวันนี้มีมากมายมหาศาล ไม่เหมือนยุคในอดีต ที่มนุษย์ใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่าย มีการแข่งขันกัน น้อยมาก เพราะยังมีทรัพย์ในดินสินในน้ำมากมายให้เลือกตามที่ ต้องการ แต่สังคมในยุคปัจจุบันนั้นแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง มีพลเมืองหนาแน่นมากขึ้น ต้องยื้อแย่งแข่งขันกันทำมาหากิน เริ่มมีการต่อสู้ และจัดระบบระเบียบของการทำงาน ซึ่งถูกจำกัด ทั้งเรื่องเวลา และขาดประชาธิปไตยในการทำมาหากินมากขึ้น เพราะต้องถูกจัดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ซึ่งในอดีต “ใครใคร่ค้าค้า ใคร่ค้าวัวค้าม้าค้า” ไม่มีตัวบท กฎหมาย หรือริดรอนเสรีภาพในการค้าดังเฉกเช่นยุคสมัยปัจจุบันในยุคปัจจุบันต้องใช้กลยุทธวิธีแพรวพราวหรือต้องใช้กลอุบาย นานาประการ ไม่ว่าจากการสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา ชวนเชื่อ หรือกลยุทธ์แห่งยุทธวิธีของการขจัดระบบระเบียบ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดเป็นสิ่งต้องนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไข และแข่งขันกันมากในยุคแห่งเสรี ซึ่งไม่ค่อยมีความเสรีเท่าที่ควร

จึงทำให้ปัจจุบันนี้ซึ่งมีหน่วยย่อยๆ มากขึ้นในสังคมที่กำลัง พัฒนาที่มีการแข่งขันการเลือกที่ดีที่สุด เพื่อหาความเหมาะสม และควรใช้ความถนัดของตัวเอง จึงมักมีอาชีพมากมายในยุค ปัจจุบัน ที่ทำให้สนองต่ออารมณ์หรือความต้องการของมนุษย์ที่รวมตัวกันอยู่ในหมู่มาก หรือการอยู่ด้วยกันในสังคมที่พัฒนาแล้ว หรือว่ากำลังพัฒนา นั่นเป็นสิ่งที่มาของอาชีพต่างๆ มากมาย แต่นำมาพูดใน “ฮวงจุ้ยชีวิต” อาจจะไม่ครบทุกอาชีพ อาจ จะนำไปพูดต่อในตอนต่อๆ ไป ว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่น่าสนใจควรติดตาม แต่วันนี้เราจะขอยกตัวอย่างอาชีพที่ฮิตติดอันดับและมักได้ความนิยมรวดเร็วกว่าอาชีพอื่นๆ คือ

1. อาชีพศิลปิน

2. อาชีพสื่อสารมวลชน

3. อาชีพหมอ พยาบาล

4. อาชีพนักวิชาการ หรือครูอาจารย์

5. อาชีพตำรวจ ทหาร

6. พ่อค้า นักธุรกิจ หรือการค้าทุกชนิด

บทบาทตามลิขิต แห่งดวงชะตาฟ้า

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com