ความแตกต่าง ของอาชีพ

ความแตกต่าง ของอาชีพ

ความแตกต่าง

อาชีพ หรือการกระทำ เป็นการบ่งบอกถึงตัวตนคนๆนั้นว่าเกิดมาทำหน้าที่อะไร อาชีพยังบอกได้ถึงความปราถนา ความต้องการของบุคคลนั้นอีกด้วย และยังบอกได้ถึงวาสนาของคนนั้นได้เป็นอย่างดี ว่าความสำเร็จนั้นต้องทำอะไรบ้างกับตัวตนและบริวาร หรือสภาวะรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

Occupation or action is an indication of the person’s identity. The profession also can tell about the wishes. That person’s needs too And can also tell the person’s ascendancy as well That success must be done with one’s identity and family Or the surrounding environment with that environment

ใช่ว่ามีอาชีพที่เหมือนกันนั้นจะเจริญหรือสำเร็จเหมือนๆกันทั้งหมด ต้องอาศัยหลายๆ อย่าง อย่างน้อยก็ควรจะรู้ว่าคุณเหมาะสมแล้วจริงหรือที่เกิดมาเป็นครู หมอ เป็นพยาบาล หรือ ตำรวจ ทหาร อาจไม่ใช่หน้าที่ที่ลงตัวและเหมาะสมกับทุกคน บางคนต้องผิดหวังเกือบทั้งชีวิตที่เคยทำอะไรมาหลายอย่างจับงานอะไรก็มักไม่สำเร็จ

Yes, that there is a career that is the same that will grow or succeed all the same. Must rely on many things, at least, should know that you are actually suitable or that is born as a teacher, a doctor, a nurse or a military police, may not be the perfect function and suitable for everyone Some people have to be disappointed, almost all of the lives that have been done in many things.

ลองผิดลองถูกมาโดยตลอด บางทีกว่าจะรู้ว่าเหมาะสมกับอะไรจริงๆ ต้องสูญเสียเงินทอง ทรัพย์สินมามากต่อมาก เสียทั้งเวลาเสียทั้งสมองหรือภูมิปัญญาที่เล่าเรียนมา ซึ่งไม่ตรงกับหน้าที่ของตนเลยนั้น เป็นเพราะคุณยังมีงานที่ไม่ตรงกับปราถนาของตนเอง คุณจึงขาดความมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงทำให้ประสบความล้มเหลวและผิดหวัง ซึ่งถ้าคนเรานั้นถ้าหากได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรัก จะหยุดอยู่กับมันอย่างลุ่มหลงและงมงาย

Try and be wrong all the time. Perhaps more than knowing what really suits Have lost money The property is very large. Waste both time and brain waste Which does not match their duties Because you still have jobs that do not match your own wishes You therefore lack commitment and intention. Thus causing failure and disappointment Which if the person is if he works in his own love Will stop with it as enchanting and ignorant

และส่งผลให้ประสบความสำเร็จ จิตวิยญาณในการทำงาน คือการได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัดและชอบ ไม่ใช่ต้องแบกภาระกับงานที่เป็นมรดกตกทอดบ้าง หรือเป็นงานที่ไม่รักไม่ชอบ แต่ต้องทนทำเพราะไม่มีอะไรจะให้ทำ

And result in success Spirituality in work Is to work in things that are right and like Not having to bear the burden of some legacy work Or a job that doesn’t love But must endure because there is nothing to do

อย่าใช้ชีวิตไปกับวิธีการเช่นนั้นเลย ไม่มีประโยชน์ในด้านใด เพราะเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆ ไม่มีชีวิตชีวาขาดแรงบันดาลใจ ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีโอกาสเจริญมั่นคงในวันข้างหน้า สิ่งที่คุณเลือกได้ คือความชอบ ความถนัด หรือ เชี่ยวชาญจริงๆ นั่นแหละ เป็นสิ่งที่สำคัญ ความพร้อมต้องมาก่อนเสมอ ความสำเร็จจึงจะตามมา หากขาดซึ่งความพร้อมหรือความสามารถ จะเรียกร้องความศรัทธานั้นเห็นจะยาก

ประการสำคัญของบุคคลที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องมีอารมณ์ที่จะกระทำ มีเวลาอันเหมาะสม สามารถปฎิบัติงานให้สนองอารมณ์ของตนเองได้ อย่างมีความสุข ใครก็ตามเมื่อมีงานและมีความสุข ความสำเร็จหาใช่เรื่องยากไม่ ไม่ต้องกังวล

จิตใต้สำนึกที่ดีต่อการกระทำ ย่อมทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ และการกระทำเช่นนี้ได้มักจะได้รับการไว้วางใจ และสิ่งมุ่งหวังหรือตั้งใจก็จะตามมาอย่างไม่นึกไม่ฝัน อาชีพทุกอาชีพมักต้องเป็นอย่างนี้เสมอ จึงจะสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย การจะเป็นอะไรเป็นใครนั้นจริงๆ แล้วสำคัญทุกบทบาทเพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีบทบาทแห่งการกระทำคนละแบบ ถูกลิขิตฟ้าเป็นผู้กำหนดให้มาเกื้อกูลหรือทำลาย ถ้าหากว่าการกระทำนั้นไม่เหมาะสมกับบทบาทในสังคม

ความแตกต่าง ของอาชีพ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com