ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

วาสนา เป็นสิ่งที่ฟ้ากำหนด ถูกลิขิตขีดเขียนมาตั้งแต่กานปฏิสนธิและกำเนิดเกิดมาตามลิขิตแห่งฟ้า มาจากสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง ได้หอบเอาความแตกต่างมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปราถนา ความเจริญ ความสุข กิจการการงาน ความต้องการในเรื่องปัจจัยสี่ อุปหรณ์ข้าวของเครื่องใช้ รสนิยมคนรอบข้าง เพื่อน ฯลฯ ล้วนแต่มีความแตกต่างด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

chance is what the sky determines Was destined to write since the birth and birth of the birth of the sky Come from different places or environments Have taken the difference Whether it is desire, prosperity, happiness, business, work, needs in four factors Equipment The tastes of people around you, friends, etc. are all different.

ความแตกต่างมาตั้งแต่กำเนิด นำไปสู่ความแตกต่างด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพ การประกอบกิจการ ยังต้องแตกต่าง นั่นเป็นเพราะความปราถนานั้นแตกต่างมาตั้งแต่แรกเริ่ม เมื่อมีกิจการอาชีพที่แตกต่าง ย่อมนำตนเองไปในอริยาบถที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นบุคลิก รสนิยม ความพึงพอใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การเพ้อฝัน ฯลฯ จึงต้องแตกต่างเช่นกัน

Differences from birth Leading to other differences Whether it is a matter of career Business operation Must also be different That is because the desire is different from the beginning. When having a different career Would bring himself to be in a different way Whether it is personality, taste, satisfaction, emotions, thoughts, fantasies, etc. must be different as well

อาชีพหรือกิจการงาน เป็นตัวบงบอกได้ถึงคนคนนั้นว่าเป็นคนมีเป้าหมายสิ่งไหน ควรประพฤติปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะประสบความสำเร็จได้ดี ควรทำอะไรบ้างจึงจะเหมาะสมกับอาชีพวางตัววางตนเช่นไร ควรที่จะมีใครบ้างที่คอยช่วยคิด ช่วยปรึกษา จึงจะเจริญได้อย่างมั่นคง ยืนยาวและมีประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการให้เป็น

อาชีพที่คุณเป็น ควรที่จะจัดการเช่นไรจึงจะทำให้คุณทำงานอย่างมีความสุขไปด้วย มีอารมณ์ในการทำงานตลอดเวลาอย่างพึงพอใจ ไม่ท้อถอย ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ หรืออุปสรรคที่ขวางกั้นอยู่ ควรตั้งมั่นมีความอดทนด้วยแรงกายแรงใจเช่นไรจึงจะผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้ ควรใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

คุณควรสร้างความศรัทธาในอาชีพของคุณอย่างไรจึงจะทำให้คนอื่นๆ มองคุณด้วยการยอมรับ มีตำแหน่งในสังคม มีสถานภาพที่ดี มีเป้าหมายอย่างชัดเจนหรือเปล่าในการกระทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และมีการวางตัวได้เหมาะสมหรือไม่ที่ทำให้คนอื่นเชื่อมั่นและวางใจ มีวิธีการเช่นไรบ้าง

อาชีพของคุณมีปมเด่นปมด้อยเช่นไร อะไรบ้างที่คุณพึงพอใจ ต้องมั่นดูแลควบคู่กันไปเสมอ ไม่ควรตึงรือหย่อนจนเกินไป นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจสถานภาพสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้คุณประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว ลูกหลาน ความรัก เพื่อนฝูง ซึ่งจะมีได้เพียบพร้อมไปในทุกๆ ด้าน นั่นแหละ ” ฮวงจุ้ยชีวิต ” คือสิ่งที่คุณควรทราบไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยตัวคุณเอง

ฮวงจุ้ย ชีวิต

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.alternatifrpg.com